Einde overgangsrecht Wlz-indiceerbaren

Bij invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft het ministerie van VWS geregeld dat de zorg voor een groep cliënten niet overging naar de gemeente (Wmo) of zorgverzekeraar (Zvw). Daarvoor is een tijdelijk overgangsrecht (vangnetregeling) in het leven geroepen. De geldigheidsduur van dit overgangsrecht eindigde op 31 december 2019.

Vanaf 1 januari 2020 gelden voor deze groep cliënten de reguliere Wlz-afspraken. Het zorgkantoor heeft alle Wlz-indiceerbaren daarover begin juni 2019 een brief gestuurd. Met uitzondering van cliënten die al reguliere Wlz-zorg krijgen in de vorm van een VPT of verblijfszorg.

Hoe verder vanaf 2020?

Voor een grote groep cliënten heeft de beëindiging van het overgangsrecht geen consequenties voor de zorginzet vanaf 2020. In een aantal cliëntsituaties hebben we, na persoonlijk contact, andere afspraken gemaakt.

ADL-cluster (bij Fokus)

Voor een kleine groep cliënten die in een ADL-cluster wonen bij Fokus én vallen onder de groep ‘Wlz-indiceerbaren’ was afgesproken dat zij overgaan naar de zorgverzekeringswet vanaf 1 januari 2020. Omdat bleek dat er meer tijd nodig was voor een zorgvuldige overheveling, heeft deze overgang een jaar later plaatsgevonden: 1 januari 2021.

Naar boven