Regeling Meerzorg

Meerzorg verwijst naar iemand met een zware (extreme) zorgbehoefte. De zorgbehoefte is dan minimaal 25% hoger dan het gemiddeld aantal uren zorg dat bij een bepaald zorgprofiel hoort.

Wanneer komt iemand in aanmerking voor Meerzorg?

De regeling Meerzorg geldt voor alle sectoren. Meerzorg kan worden aangevraagd voor iemand die in een instelling woont of zijn zorg thuis krijgt (MPT, VPT en/of pgb) én een indicatiebesluit heeft voor een van de volgende zorgprofielen (zorgzwaartepakketten of ZZP’s):

  • VG-5, VG-7, VG-8, 
  • LG-5, LG-6, LG-7, 
  • ZG-3 auditief, ZG-5 visueel, 
  • LVG-4, LVG-5, SGLVG, 
  • VV-7, VV-8, 
  • GGZ-6B of GGZ-7B 

Meerzorg aanvraag zorg thuis (MPT)?

Woont iemand thuis? En krijgt iemand zijn zorg via een MPT (en/of pgb)? Beoordeel dan eerst of bijvoorbeeld de regeling Extra kosten thuis voldoende ruimte biedt voor inzet van extra zorg. Is dat niet het geval, dan kan een individuele aanvraag voor Meerzorg worden ingediend.

Gebruik voor het aanvragen van Meerzorg thuis (MPT of MPT in combinatie met pgb) de rekenmodule. Vul ook het adviesformulier Verantwoorde zorg thuis.

Meerzorg aanvraag intramuraal of VPT

Woont iemand in een instelling met een ZZP of krijgt hij zijn zorg thuis via een VPT? Dan kan vanaf 2019 een individuele óf groepsmeerzorg aanvraag worden gedaan. 
Gebruik het Excel-sjabloon Meerzorg als iemand in een instelling woont of zijn zorg via een VPT krijgt. Dit sjabloon geldt voor een individuele of groepsmeerzorg aanvraag. Gebruik het Format Meerzorgplan voor het indienen van een meerzorgplan.

Hoe vraagt u Meerzorg aan?

Een individuele aanvraag voor Meerzorg kan het hele jaar worden ingediend. Een aanvraag voor groepsmeerzorg kan maar één keer per jaar worden aangevraagd, uiterlijk 31 december voorafgaand aan het jaar waarvoor groepsmeerzorg wordt aangevraagd.

Vul het formulier altijd volledig in

Voor de aanvraag maakt u gebruik van het Meerzorgsjabloon. Het sjabloon 2020 bevat 2 nieuwe tabbladen. Er is nu een tabblad met een vragenlijst voor een nieuwe en voor een heraanvraag. Wij nemen uw aanvraag in behandeling als u alle verplichte velden en tabbladen hebt ingevuld. Dus ook de rekenhulp en de betreffende vragenlijst. Het is belangrijk dat u alle velden zo volledig mogelijk invult.

Soort aanvraag Termijn voor aanvraag
Individuele nieuwe aanvraag Indienen vóór de ingangsdatum, anders geldt datum binnenkomst van de aanvraag.
Individuele heraanvraag 3 maanden voor de einddatum van het vorige besluit.
Nieuwe groepsmeerzorg Aanvragen vóór 1 januari.
Heraanvraag groepsmeerzorg Verlengen of wijzigen vóór 1 januari.
Heraanvraag groepsmeerzorg welke gedurende het jaar aflopen Verlengen 3 maanden voor de einddatum van het vorige besluit.

Gebruik altijd het nieuwe sjabloon

Hebt u toch niet het juiste sjabloon gebruikt? Dien uw aanvraag dan opnieuw in met het sjabloon voor 2020.

Meer informatie

Meer informatie over de werkwijze en de voorwaarden van Meerzorg vindt u in het Voorschrift Zorgtoewijzing.

Contact met onze zorgadviseurs

Vragen over het leveren van Wlz-zorg, casussen, overbruggingszorg, meerzorg of spoedzorg?