Regeling Meerzorg

De regeling Meerzorg is bedoeld voor mensen die een zware (extreme) zorgbehoefte hebben. De zorgbehoefte is dan minimaal 25% hoger dan het gemiddeld aantal uren zorg dat bij een bepaald zorgprofiel hoort.

Wanneer komt iemand in aanmerking voor Meerzorg?

De regeling Meerzorg geldt voor alle sectoren. U kunt Meerzorg aanvragen voor iemand die in een instelling woont. En voor iemand die zorg thuis krijgt én een indicatiebesluit heeft voor een van de volgende zorgprofielen (zorgzwaartepakketten):

  • VG-5, VG-7, VG-8, 
  • LG-5, LG-6, LG-7, 
  • ZG-3 auditief, ZG-5 visueel, 
  • LVG-4, LVG-5, SGLVG, 
  • VV-7, VV-8, 
  • GGZ-6B of GGZ-7B 

Meerzorg aanvragen bij een Modulair Pakket Thuis (MPT)

Krijgt iemand thuis zorg via een Modulair Pakket Thuis (MPT) of een persoonsgebonden budget (pgb)? Beoordeel dan eerst of de regeling Extra kosten thuis (EKT) voldoende is voor de extra zorg. Is dat niet het geval? Vraag dan individuele Meerzorg aan.

Lees meer over de processtappen bij het aanvragen van Meerzorg thuis (MPT of MPT in combinatie met pgb) in het Voorschrift Zorgtoewijzing.

Meerzorg aanvragen bij een Volledig Pakket Thuis (VPT) of zorg in een instelling

Woont iemand in een instelling en geldt voor hem of haar een zorgzwaartepakket (ZZP). Of krijgt iemand zorg thuis via een Volledig Pakket Thuis (VPT)? Dan kunt u hiervoor individuele of groepsmeerzorg aanvragen. Gebruik hiervoor Excel-sjabloon Meerzorg. Wilt u een meerzorgplan indienen? Gebruik dan het Format Meerzorgplan.

Wanneer Meerzorg aanvragen?

U kunt een individuele aanvraag voor Meerzorg het hele jaar door doen. Een aanvraag voor groepsmeerzorg kunt u maar één keer per jaar doen. Doe dit uiterlijk 31 december vóór het jaar waarvoor u groepsmeerzorg aanvraagt.

Vul het formulier altijd helemaal in

Voor de aanvraag maakt u gebruik van het Meerzorgsjabloon. Het sjabloon 2020 bevat 2 nieuwe tabbladen. Er is nu een tabblad met een vragenlijst voor een nieuwe aanvraag en één voor een heraanvraag. Wij behandelen uw aanvraag als u alle verplichte velden en tabbladen hebt ingevuld. Dus ook de rekenhulp en de betreffende vragenlijst. Het is belangrijk dat u alle velden zo volledig mogelijk invult.

Soort aanvraag Termijn voor aanvraag
Individuele nieuwe aanvraag Indienen vóór de ingangsdatum, anders geldt datum binnenkomst van de aanvraag.
Individuele heraanvraag 3 maanden voor de einddatum van het vorige besluit.
Nieuwe groepsmeerzorg Aanvragen vóór 1 januari.
Heraanvraag groepsmeerzorg Verlengen of wijzigen vóór 1 januari.
Heraanvraag groepsmeerzorg welke gedurende het jaar aflopen Verlengen 3 maanden voor de einddatum van het vorige besluit.

Gebruik altijd het nieuwe sjabloon

Hebt u toch niet het juiste sjabloon gebruikt? Dien uw aanvraag dan opnieuw in met het sjabloon voor 2020.

Meer informatie

Meer informatie over de werkwijze en de voorwaarden van Meerzorg vindt u in het Voorschrift Zorgtoewijzing.

Contact met onze zorgadviseurs

Vragen over het leveren van Wlz-zorg, casussen, overbruggingszorg, meerzorg of spoedzorg?