Meerzorg MPT (thuis)

Soms is de zorgvraag van een thuiswonende cliënt zo complex, dat aanvullende zorg thuis nodig is bovenop de zorg binnen het zorgprofiel. In sommige situaties is de toeslag Meerzorg MPT (thuis) de best passende oplossing. Meerzorg MPT kan worden ingezet binnen alle sectoren (GGZ, GZ en V&V).

Heeft uw cliënt thuis extra zorg nodig?

Om thuis wonen voor cliënten met een intensieve zorgvraag mogelijk te maken, kan in de Wlz een beroep worden gedaan op een aantal toeslagen. In het Voorschrift zorgtoewijzing leest u welke toeslagen er zijn om de zorg thuis toch verantwoord en doelmatig in te zetten. Deze toeslagen hebben een vaste volgorde. U toetst eerst of de cliënt in aanmerking komt voor één van de toeslagen die voorgaand aan de toeslag Meerzorg MPT kunnen worden ingezet. Sluit geen van deze toeslagen aan bij de extra zorgbehoefte thuis van uw cliënt? Bekijkt u dan of de toeslag Meerzorg MPT mogelijk een passende oplossing is.

Een cliënt komt in aanmerking voor meerzorg MPT als hij/zij een indicatiebesluit heeft voor één van de volgende zorgzwaartepakketten (zorgprofielen) hieronder:

 • VV 7 en 8
 • VG 5 – 7 – 8
 • LG 5 – 6 – 7
 • ZG aud 3
 • ZG vis 5
 • GGZW 4

Let op: meerzorg MPT is niet bedoeld om continue toezicht thuis te organiseren.

Het meerzorgproces in het kort

U vraagt als zorgaanbieder meerzorg MPT aan bij ons zorgkantoor. Wij beoordelen of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Kennen wij de toeslag Meerzorg MPT toe, dan bepalen we vervolgens de omvang (een geldbedrag) en de duur van de meerzorg. Hierover ontvangt u van ons bericht via het beveiligd notitieverkeer van VECOZO.

Toeslag Meerzorg MPT aanvragen

In het Voorschrift zorgtoewijzing leest u hoe u de toeslag Meerzorg MPT aanvraagt. Let u er bij uw aanvraag op dat u:

 • de meest recente versie van het Adviesformulier/rekenmodule gebruikt.
 • de tabbladen Adviesformulier, Rekenblad en Meerzorgonderbouwing volledig invult.
 • een dag/week schema meestuurt waaruit blijkt op welke momenten er zorg, begeleiding, dagbesteding en/of dagbehandeling wordt geleverd en door welke zorgaanbieder.
 • een actueel zorgplan meestuurt.
 • bij een heraanvraag informatie aanlevert over de manier waarop aan vooraf opgestelde doelen is gewerkt en welke resultaten zijn behaald.
 • informatie verwerkt over de eventuele mogelijkheden voor inzet van gebruikelijke zorg, mantelzorg en/of een (cliënt)netwerk.

Hebt u alle informatie compleet? Dan ontvangen wij uw aanvraag graag via het VECOZO beveiligd notitieverkeer. Houdt u er bij uw aanvraag rekening mee dat de toeslag Meerzorg MPT ingaat op de datum waarop u uw aanvraag compleet en correct bij ons hebt ingediend. De toeslag wordt niet met terugwerkende kracht toegekend.

Naar boven