Crisiszorg Wlz

Crisiszorg kan vanuit verschillende domeinen worden georganiseerd: Wmo, Zvw of Wlz. Welk domein verantwoordelijk is voor het organiseren van de crisiszorg is afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt. Levert u crisiszorg aan mensen met een Wlz-indicatie? Bijvoorbeeld aan mensen die met hun Wlz-indicatie thuis wonen met een pgb, VPT of MPT? Lees dan hoe dit is geregeld in de Wlz.

Definitie van crisiszorg

Onder crisiszorg (ook wel crisisopvang of spoedzorg genoemd) verstaan we een hulpvraag om zorg of ondersteuning waarvoor iemand binnen 24uur (V&V) of binnen 48 uur (GZ) moet worden opgenomen. Het gaat om situaties waarin iemand, als gevolg van een onverwachte en voor de cliënt ingrijpende gebeurtenis, niet meer verantwoord thuis kan blijven wonen en waar onmiddellijke verlening van zorg noodzakelijk is.

Zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor crisisplaatsingen bij zorgaanbieders. Er zijn twee situaties denkbaar waarbij crisiszorg op grond van de Wlz aan de orde is:

  1. Iemand die thuis woont met een bestaande Wlz-indicatie en die acuut opgenomen moet worden bij een zorgaanbieder. Dit zijn mensen die hun Wlz-indicatie verzilveren door middel van een pgb, Volledig Pakket Thuis (VPT) of Modulair Pakket Thuis (MPT). 
  2. De tweede situatie is wanneer iemand (vooralsnog) zonder Wlz-indicatie acuut opgenomen moet worden bij een zorgaanbieder. Deze persoon komt voor crisiszorg vanuit de Wlz in aanmerking als de verwachting is dat er binnen twee weken (met terugwerkende kracht vanaf de opnamedatum) door het CIZ een Wlz-indicatie wordt afgegeven.

Cliënten zonder Wlz-indicatie (en waarvan het ook niet de verwachting is dat zij een Wlz-indicatie krijgen) vallen buiten de reikwijdte van deze Wlz-crisisregeling.

Aparte crisisregeling voor V&V en GZ

Toegang, beschikbaarheid en continuïteit van de crisisopnames moeten goed geregeld zijn. Omdat de sectoren V&V en GZ verschillen t.a.v. doelgroep, zorgaanbod en zorgaanbieders is de uitvoering van de crisisregeling voor beide sectoren anders georganiseerd. Voor beide sectoren geldt dat de crisisregeling betrekking heeft op crisisopname bij een Wlz-zorgaanbieder met afspraken inclusief behandeling. Verantwoordelijkheden rondom crisisopnames zijn als volgt verdeeld:

  • CZ zorgkantoor is verantwoordelijk voor het inkopen van voldoende zorg van goede kwaliteit. 
  • Zorgaanbieders zorgen voor passende crisiszorg, zijn verantwoordelijk voor het proces en houden een registratie bij van de crisisopnamen.
  • Zorgaanbieders V&V sturen maandelijks het registratieformulier naar het zorgkantoor.

De maandelijkse verantwoording van de crisiszorg V&V kunt u vóór het einde van de opvolgende maand mailen naar het emailadres crisiszorgwlz@cz.nl.

Lees meer over de inrichting en uitvoering van de crisisregeling in het Voorschrift Zorgtoewijzing.

De crisisregeling in de sector V&V

In de V&V-sector maken we per zorgkantoorregio andere afspraken over de uitvoering van de crisiszorg.

Het regionaal overzicht vindt u hier

De crisisregeling in de sector GZ

In de GZ-sector treedt per regio één partij op als regisseur bij crisisopname. De reden hiervoor is de diverse en complexe zorgvraag m.b.t. GZ-crisisopnames, waarvoor een gedegen kennis over de zorgvraag en het aanbod noodzakelijk is.

Per regio zijn er één of twee aanbieders met afspraken voor het leveren van opname met crisiszorg. Dit is uitgewerkt in onderstaande tabel.

Regio  Crisisregisseur  Telefoonnummer  Aanbieder  Soort crisisbed 
Haaglanden  MEE Zuid-Holland Noord (onderdeel van Xtra) 088 775 20 00 Middin  VG 
Zuid-Hollandse eilanden  MEE Zuid-Holland Noord (onderdeel van Xtra) 088 775 20 00 Zuidwester  VG 
Zeeland  MEE Zuid-Holland Noord (onderdeel van Xtra) 088 775 20 00 binnen kantooruren
06 20 13 76 03 buiten kantooruren
Heeren Loo regio Zeeland  VG 
West-Brabant  MEE West-Brabant  076 522 30 90 binnen kantooruren 
076 561 66 25 buiten kantooruren 
Prisma/AmarantGroep  VG/VG & LVG  
Zuidoost-Brabant  MEE Zuidoost-Brabant  06 43 36 67 39 binnen kantooruren 
088 552 01 69 buiten kantooruren 
Oro/Lunetzorg  VG/VG 
Zuid-Limburg  Koraal  0475 57 99 00  Koraal  VG & LVG 

Contact met onze zorgadviseurs

Vragen over het leveren van Wlz-zorg, casussen, overbruggingszorg, meerzorg of spoedzorg?