Crisiszorg Wlz

Wat is crisiszorg?

Met crisiszorg bedoelen we zorg of ondersteuning waarvoor iemand snel moet worden opgenomen. Voor verpleging en verzorging (V&V) is dit binnen 24 uur en voor gehandicaptenzorg (GZ) binnen 48 uur. We noemen dit ook wel crisisopvang of spoedzorg. Het gaat om situaties waarin iemand niet meer verantwoord thuis kan blijven wonen. Bijvoorbeeld door een gebeurtenis die voor de cliënt heel ingrijpend is. Er is onmiddellijk zorg nodig.

Hoe is crisiszorg geregeld?

Crisiszorg kan vanuit verschillende domeinen worden georganiseerd: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). De zorgvraag van de cliënt bepaalt welk domein verantwoordelijk is voor het organiseren van de crisiszorg. Levert u crisiszorg aan mensen met een Wlz-indicatie? Lees dan hoe dit is geregeld in de Wlz. Zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor crisisplaatsingen bij zorgaanbieders.

2 soorten crisiszorg bij Wlz

De Wlz kent 2 soorten crisiszorg:

  1. Iemand woont thuis, heeft een Wlz-indicatie en moet acuut opgenomen worden: dit zijn mensen met een persoonsgebonden budget (pgb), volledig pakket thuis (VPT) of een modulair pakket thuis (MPT).
  2. Iemand heeft (nog) geen Wlz-indicatie en moet acuut opgenomen worden: Deze persoon kan crisiszorg vanuit de Wlz krijgen als verwacht wordt dat deze binnen 2 weken een Wlz-indicatie krijgt. Dit geldt met terugwerkende kracht vanaf de opnamedatum.

De Wlz-crisisregeling geldt niet als iemand geen Wlz-indicatie heeft en deze naar verwachting ook niet zal krijgen.

Aparte crisisregeling voor Verpleging en verzorging (V&V) en Gehandicaptenzorg (GZ)

Crisiszorg moet goed geregeld zijn. Mensen moeten er terecht kunnen wanneer dat nodig is. De sectoren V&V en GZ hebben verschillende doelgroepen, andere zorg en andere zorgaanbieders. Daarom is de crisisregeling voor beide sectoren anders georganiseerd.

Wie is waarvoor verantwoordelijk?

  • CZ zorgkantoor is verantwoordelijk voor het inkopen van voldoende zorg van goede kwaliteit.
  • Zorgaanbieders zorgen voor passende crisiszorg, zijn verantwoordelijk voor het proces en houden een registratie bij van de crisisopnamen.
  • Zorgaanbieders V&V sturen maandelijks het registratieformulier naar het zorgkantoor.

Stuur de maandelijkse verantwoording van de crisiszorg V&V vóór het einde van de volgende maand naar het crisiszorgwlz@cz.nl.

Lees meer over de inrichting en uitvoering van de crisisregeling in het Voorschrift Zorgtoewijzing.

Crisisregeling in de sector V&V

In de V&V-sector maken we per zorgkantoorregio andere afspraken over de uitvoering van de crisiszorg.

Het regionaal overzicht vindt u hier

Crisisregeling in de sector GZ

In de GZ-sector is er steeds één regisseur bij elke crisisopname. Elke zorgvraag is namelijk verschillend en vaak ook ingewikkeld. Goede kennis over de zorgvraag en het aanbod is daarom belangrijk.

Per regio zijn er 1 of 2 aanbieders waarmee we afspraken hebben gemaakt over het leveren van crisiszorg met opname. U vindt ze in de tabel hieronder.

Regio  Crisisregisseur  Telefoonnummer  Aanbieder  Soort crisisbed 
Haaglanden  MEE Zuid-Holland Noord (onderdeel van Xtra) 088 775 20 00 Middin  VG 
Zuid-Hollandse eilanden  MEE Zuid-Holland Noord (onderdeel van Xtra) 088 775 20 00 Zuidwester  VG 
Zeeland  MEE Zuid-Holland Noord (onderdeel van Xtra) 088 775 20 00 binnen kantooruren
06 20 13 76 03 buiten kantooruren
Heeren Loo regio Zeeland / Tragel  VG 
West-Brabant  MEE West-Brabant  076 522 30 90 binnen kantooruren 
076 561 66 25 buiten kantooruren 
Prisma / AmarantGroep  VG/VG & LVG  
Zuidoost-Brabant  MEE Zuidoost-Brabant  06 43 36 67 39 binnen kantooruren 
088 552 01 69 buiten kantooruren 
Oro / Lunetzorg  VG/VG 
Zuid-Limburg  Koraal  0475 57 99 00  Koraal  VG & LVG 

Contact met onze zorgadviseurs

Vragen over het leveren van Wlz-zorg, casussen, overbruggingszorg, meerzorg of spoedzorg?

Naar boven