Zorgkantoren vragen rechter om duidelijkheid over onderbouwing van tarieven voor langdurige zorg

De betrokken zorgkantoren* vragen de rechter om verduidelijking van het vonnis over het inkoopkader voor de Wet langdurige zorg. Zij kunnen zich vinden in het belang van reële en goed onderbouwde tariefpercentages, maar zij vinden de wijze waarop zij de percentages van de rechter moeten onderbouwen niet uitvoerbaar.

23 oktober 2020

Zorgkantoren hebben behoefte aan een helder wettelijk kader waarmee zij kunnen werken aan de maatschappelijke opgave om de langdurige zorg ook in de toekomst betaalbaar, beschikbaar en van goede kwaliteit te houden. Zij tekenen daarom hoger beroep aan in de rechtszaak over het inkoopkader. Dit heeft geen gevolgen voor het eerder door de zorgkantoren op het vonnis aangepaste inkoopbeleid voor 2021.

Lees het bericht van Zorgverzekeraars Nederland namens de zorgkantoren

*van de verzekeraars CZ, Eno, VGZ, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid

Naar boven