Zorgkantoren bestuderen vonnis en geven duidelijkheid voor 2021

De betrokken zorgkantoren* passen de uitvoering van de zorginkoop voor 2021 aan op de uitspraak van de rechter over het zorginkoopkader voor de langdurige zorg van donderdag 1 oktober jl . De zorgkantoren die betrokken zijn bij de rechtszaak bestuderen op dit moment nog het vonnis, maar geven alvast duidelijkheid over de belangrijkste punten: tarieven en plannen.

8 oktober 2020

Alle exacte implicaties van het vonnis worden verwerkt in een Nota van Inlichtingen die binnen twee weken wordt gepubliceerd. Zorgkantoren hopen dat zorgaanbieders zich ondanks deze veranderingen zoveel mogelijk kunnen blijven richten op het verlenen van zorg.

Lees het bericht van Zorgverzekeraars Nederland namens de zorgkantoren

*CZ, Eno, VGZ, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid

Naar boven