Zorgaanbieders in grote mate tevreden over inkoop zorg en ondersteuning Wlz voor mensen met een beperking

In opdracht van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft bureau Andersson Elffers Felix (AEF) een onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen met de inkoop van zorg en ondersteuning voor 2019 voor mensen met een beperking.

10 mei 2019

Over de inkoop door de zorgkantoren voor de Wlz zijn zorgaanbieders in grote mate tevreden. Dit lijkt voornamelijk het gevolg van de manier waarop de zorgkantoren nu omgegaan zijn met de dialoog over de kwaliteitsrapporten en de mogelijkheden voor meerzorg en persoonsvolgendheid. Onderdelen waar een deel van de zorgaanbieders niet tevreden over is, zijn de tariefafspraken en de afspraken over vervoer.

Lees meer over het onderzoek

Naar boven