VVT-organisaties Zuidoost-Brabant lanceren één totaaloverzicht van vraag en aanbod

Voor de coronacrisis was het plan er al: acht klantencentra van VVT-organisaties (Verpleging, Verzorging en Thuiszorg) uit de regio Zuidoost-Brabant die samenwerken op het gebied van vraag en aanbod. Het opzetten van een dergelijke samenwerking (mede gefinancierd door CZ zorgkantoor) kost normaal gesproken veel tijd, maar door corona kwam dit proces in een stroomversnelling.

20 mei 2021

Snel de juiste zorg op de juiste plaats

De acht zorgorganisaties (Archipel, Ananz, St. Anna, Amalia, Joriszorg, Oktober, Valkenhof en Vitalis WoonZorg Groep. En in de voorbereiding werkten ook mee: St. Anna Ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum en het Catharina Ziekenhuis) hebben allemaal hetzelfde doel: mensen zo snel mogelijk de juiste zorg bieden, op de juiste plaats. De vraag naar zorg stijgt, maar meer zorgplekken creëren is lastig onder andere omdat er een personeelstekort is. “Daarnaast zien we dat zorgorganisaties met dezelfde cliënten bezig zijn, zonder dat ze dat van elkaar weten”, vertelt Pascale Bartels, directeur Vitalis WoonZorg Groep.

“Opgeteld leken er 1.600 mensen op de wachtlijsten te staan. Maar het bleek dat een grote groep cliënten op meer dan één lijst stond. Dat betekent dubbel werk voor de zorgprofessionals. En voor de cliënt of mantelzorger is het lastig om te weten bij wie ze moeten zijn of waar ze het snelst een passende zorgplek kunnen krijgen. We willen de beschikbare zorgplekken optimaal inzetten en we willen leegstand, doordat iedereen nog aan het rondbellen is, voorkomen.”

Eén totaaloverzicht van vraag en aanbod

Zo ontstond het idee om vraag en aanbod van alle zorgaanbieders in de regio Zuidoost-Brabant overzichtelijk bij elkaar te brengen. Pascale: “Voorheen richtte iedere zorgorganisatie zich op zijn eigen wachtlijst. Door deze nieuwe samenwerking werken we efficiënter. We hebben dus sneller, betere oplossingen en betere informatie. We kijken over onze eigen organisatiegrenzen heen. Hierdoor weten we welke cliënten er in de regio op een zorgplek wachten, én zien we welke zorgaanbieder welke bedden beschikbaar heeft. Iedere zorgorganisatie houdt de regie over zijn eigen wachtlijst. Er komt dus géén centrale toewijzing van zorgplekken.”

Corona als stroomversneller

Zo’n centrale toewijzing was er begin dit jaar wel. Na het uitbreken van het coronavirus zetten veertien zorgorganisaties en ziekenhuizen in Eindhoven en omgeving het Regionaal Aanmeld Centrum (RAC) op. Hierin werd samen gezorgd voor een betere doorstroom van COVID-patiënten vanuit de ziekenhuizen naar zorginstellingen. Een snelle en goede inventarisatie van beschikbare plaatsen bij de zorgaanbieders was hierbij essentieel. De ziekenhuizen zorgden voor een overzicht welke patiënten naar een zorginstelling konden. Vervolgens maakte het RAC de match en werden de patiënten overgeplaatst naar een VVT-organisatie. “Door deze noodzakelijke, plotselinge en intensieve samenwerking werd duidelijk dat er mooie kansen waren voor een structurele samenwerking,” zegt Pascale. Dus besloten de bestuurders om door te pakken. Doel: vanaf eind dit jaar allemaal vanuit één en hetzelfde vraag- en aanbodsysteem werken.

Voordelen voor cliënt en zorgaanbieders

Bij plaatsing van cliënten is de noodzaak vaak zo groot dat de kans bestaat dat ze niet meer op hun voorkeursplek terecht komen. Dat willen ze uiteraard wel graag. Het nieuwe vraag-aanbodsysteem biedt goede informatie over waar cliënten verblijven terwijl ze op de wachtlijst staan. Komt er ergens een bed vrij, dan is te zien welke cliënten op die kamer wachten en waar ze nu verblijven. “Als je dan een slimme plaatsing doet, maak je met één vrijgekomen bed een aantal mensen blij.”

Het is ook efficiënter werken. Omdat mensen niet meer op meerdere wachtlijsten staan, zijn zorgorganisaties niet allemaal met dezelfde klanten bezig. Daarnaast is er inzicht in de ontwikkeling van vraag en aanbod op regionaal niveau. Op basis hiervan kunnen deelnemers op een goede manier beleid en of afspraken maken.

Naar boven