Bericht ministerie van VWS: vragen over pgb en het coronavirus

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft veel vragen gekregen van budgethouders, zorgverleners en zorgaanbieders over de gevolgen van het coronavirus op het pgb.

18 maart 2020

Wij zijn in een bijzondere situatie terecht gekomen en dit heeft gevolgen voor u als budgethouder, als zorgverlener en als zorgaanbieder. VWS onderkent de situaties waarin alle betrokkenen bij het pgb zijn terechtgekomen en wij begrijpen dat dit veel vragen oproept. Wij hebben deze vragen ontvangen en doen ons uiterste best deze op de korte termijn te beantwoorden.

Extra maatregelen

Binnen VWS wordt nagedacht over extra maatregelen om in deze bijzondere situatie de zorg goed te kunnen organiseren. Zodra hierover duidelijkheid is, leest u hierover via de websites van de Rijksoverheid, Per Saldo en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Acute zorg

Bent u budgethouder? En maakt u zich grote zorgen over de acute invulling van uw zorgvraag, neem dan contact op met uw verstrekker.

Naar boven