Vooraankondiging publicatie inkoopkader Wlz 2023

Op 1 juni 2022 publiceren de zorgkantoren het inkoopkader voor 2023. Zorgkantoren vinden het belangrijk om zorgaanbieders alvast te informeren over de contouren hiervan.

19 april 2022

Continuering beleidslijn voor 2023

Zorgkantoren blijven zich ervoor inzetten dat de zorg voor de kwetsbare cliënten in de Langdurige Zorg zowel nu als in toekomst beschikbaar is én blijft. Dit doen wij samen met de zorgaanbieders. Voor 2021-2023 is een meerjarig inkoopkader gepubliceerd. Zorgkantoren continueren de huidige beleidslijn voor 2023. De kernelementen en de tariefsystematiek uit het inkoopkader blijven voor 2023 ongewijzigd van toepassing.

Lees hier het hele bericht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN)