Verwijder de MAZ op een onjuiste zorgtoewijzing

Hebt u een onjuiste zorgtoewijzing ontvangen? Bijvoorbeeld voor de verkeerde AGB-code of leveringsvorm? Controleer dan eerst of u al een Melding Aanvang Zorg (MAZ) had geplaatst voordat u de zorgtoewijzing overdraagt of intrekt.

26 mei 2020

Voorkom fouten

Verwijder altijd de MAZ bij een onjuiste zorgtoewijzing. Zo voorkomt u een dubbele MAZ met als gevolg dat wij uw MAZ voor de verkeerde AGB-code of leveringsvorm bij het CAK aanleveren. Op die manier zorgen we ervoor dat er geen fouten worden gemaakt in de eigen bijdrage van de cliënt.

Vragen of meer informatie

Neem contact op met onze Helpdesk iWlz. Bel (013) 594 93 36 of stuur een e-mail.

Naar boven