Update overgang GGZ-cliënten naar de Wlz

Vanaf 1 januari 2021 krijgt een grote groep GGZ-cliënten toegang tot de Wlz. Bent u zorgaanbieder in de GGZ? Dan geldt dit waarschijnlijk voor een deel van uw cliënten. Lees daarom de laatste ontwikkelingen en bekijk wat we hierbij van u vragen.

5 november 2020

Opstarten versturen zorgtoewijzingen GGZ-Wonen

Vanaf 1 januari 2021 komt een grote groep GGZ-cliënten in aanmerking voor zorg gefinancierd vanuit de Wlz. Bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) loopt nu een traject voor het afgeven de benodigde indicaties.

Wat betekent dit voor u?

Het inkooptraject is inmiddels zo ver gevorderd dat wij vanaf 16 november kunnen starten met het versturen van de indicatiebesluiten aan onze op dat moment gecontracteerde zorgaanbieders. Zorgaanbieders die de zorgtoewijzing ontvangen, kunnen daardoor controleren of een cliënt bekend is bij de organisatie en of Wlz-zorg vanaf 1 januari kan worden ingezet. Voor zorgaanbieders die nog geen overeenkomst hebben met CZ zorgkantoor wordt dit proces opgestart na contractering.

Melding aanvang zorg voor nieuwe instroom GGZ-Wonen

De ingangsdatum van een indicatiebesluit voor GGZ-Wonen ligt op 1 januari 2021 of later. Een melding aanvang zorg (MAZ) kan niet worden aangeleverd met een startdatum van de zorg in de toekomst.

Wat betekent dit voor u?

Ontvangt u in 2020 een zorgtoewijzing voor deze doelgroep? Dan is het niet mogelijk om voor 1 januari 2021 een cliënt al in zorg te melden. Formeel kan een cliënt ook pas vanaf 1 januari 2021 op een wachtlijst worden geplaatst. Voor een soepele overgang is het wel belangrijk dat een cliënt zich nu al bij een aanbieder kan aanmelden en dat u als zorgaanbieder in voorkomende gevallen zelf een wachtlijst gaat bijhouden.

Naar boven