Uitstel implementatie nieuwe systematiek meerzorg

De nieuwe systematiek voor meerzorg wordt nog niet ingevoerd. Het ontwikkelen van een tool die toekomstbestendig is, kost meer tijd dan gedacht. De nieuwe systematiek gaat gebruikt worden voor het aanvragen, beoordelen en verantwoorden van meerzorg.

27 september 2021

Meerzorgprofielen

Met de verschillende stakeholders (VWS, NZa, CCE, Zorginstituut Nederland, VGN, ActiZ, de Nederlandse GGZ, zorgaanbieders en zorgkantoren) is veel gesproken en veel gedaan. Na uitwerking en bespreking van meerdere scenario’s is gekozen om meerzorgprofielen vorm te gaan geven als basis voor de financiering van meerzorg. Een meerzorgprofiel is, aansluitend op de ZZP’s, een vast budget waarvoor de meerzorg geleverd moet worden. Er wordt per sector een beperkt aantal profielen (bijv. laag – midden – hoog) vanuit inhoud opgebouwd en hier wordt een gemiddeld budget aan gekoppeld. Hiernaast blijft er een mogelijkheid om maatwerk toe te passen voor die situaties die uiteindelijk het hoogste profiel overstijgen.

Planning

Het goed neerzetten van de inhoud als basis voor de meerzorgprofielen vergt meer tijd dan in eerste instantie gedacht. Met alle stakeholders is besproken dat kwaliteit voor tijd gaat. Daarom is besloten om de deadline voor invoering van de nieuwe systematiek te verplaatsen naar uiterlijk 1 juli 2022. Het invoeren van de meerzorgprofielen heeft gevolgen voor nieuwe en aflopende aanvragen in 2022. U ontvangt daarom voor 6 oktober een bericht hoe we met de overgangsperiode omgaan.

Naar boven