Uiterlijk 1 januari 2021 indienen plannen voor de zorginkoop 2021

Zorgaanbieders krijgen meer tijd krijgen voor het aanleveren van de plannen voor de zorginkoop 2021. Aanleiding: verschillende branches en zorgaanbieders hebben aangegeven moeite te hebben met de eerder gecommuniceerde datum van 1 november 2020 gezien het lopende kort geding.

25 september 2020

Ook bleek tijdens de zitting in het kader van het kort geding dat de uitspraak van de rechter op 8 oktober 2020 wordt verwacht. Dit duurt langer dan de gebruikelijke termijn. Zorgaanbieders krijgen daarom tot 1 januari 2021 de tijd om de beknopte plannen voor de zorginkoop aan te leveren bij CZ zorgkantoor. Het plan kan ingediend worden per e-mail.

Meer informatie

In het inkoopdocument en de Nota van Inlichtingen van CZ zorgkantoor staat meer informatie over de plannen. In de Nota van inlichtingen is een voorbeeld format opgenomen met de gegevens die in het plan omschreven kunnen worden, maar aanleveren in een andere vorm is ook mogelijk. Deze documenten vindt u onder Downloads zorginkoop 2021.

Geen gevolgen tarief

Ongeacht het moment van indienen, ontvangt u vanaf begin 2021 het met u overeengekomen tarief inclusief opslagen. Mocht het toegekende tarief achteraf niet terecht blijken, dan wordt dit zo snel mogelijk gecorrigeerd.

Contact

Mocht het een zorgaanbieder vanwege de verlate opstart van zorg, nieuwe besmettingen of andere corona-gerelateerde zaken niet lukken om voor 1 januari 2021 een plan in te dienen, neem dan contact op met uw zorginkoper. Samen met u wordt gekeken of we een andere datum kunnen afspreken. Ook voor andere vragen over de plannen kunt u contact opnemen met uw zorginkoper.

Mocht de uitspraak van de rechter op 8 oktober 2020 inzake het kortgeding van invloed zijn op het aanleveren van de plannen voor de zorginkoop, dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Naar boven