Succesvolle Cliëntenradendagen CZ zorgkantoor

Op 12 en 14 september organiseerden wij speciaal voor leden van de cliëntenraden van Verpleging&Verzorging (V&V) zorgaanbieders uit onze zorgkantoorregio een bijeenkomst. Het thema van beide dagen was ‘Thuiswaarts, het langer thuiswonen van ouderen’.

29 september 2022

Aan de hand van een cliëntreis werden de aanwezigen meegenomen door de fasen van de reis van een langer thuiswonende oudere waarbij per fase werd gekeken naar wat ouderen in die fase nodig hebben. Daarnaast werd het nieuwe (concept) Woonzorgbeleid van CZ zorgkantoor toegelicht. Tijdens het middagprogramma kwamen nieuwe, slimme innovaties voor zorg in de thuissituatie en de mogelijkheden van het Volledig Pakket Thuis aan de orde.

De aanwezige leden van de cliëntenraden droegen op hun beurt vanuit de dagelijkse praktijk veel nieuwe ideeën voor ons aan. Wij nemen deze ideeën mee bij het verder ontwikkelen van het inkoopbeleid voor de V&V zorg in de thuissituatie. CZ zorgkantoor heeft de intentie om deze cliëntenradendagen jaarlijks terug te laten keren.