Samenwerking gestart voor het werven van medewerkers voor complexe cliëntgroepen Zuid-Hollandse eilanden

Het personeelstekort op de complexe cliëntgroepen is de grootste zorg voor gehandicaptenzorgorganisaties. Dat is de belangrijkste conclusie uit de bijeenkomsten op de Zuid-Hollandse eilanden, die CZ zorgkantoor organiseerde in samenwerking met recruitment specialist Freddify en pensioenfonds PFZW. Vijf gehandicaptenzorgorganisaties in de regio starten nu een project om deze uitdaging gezamenlijk op te pakken.

31 augustus 2021

Data-analyse sessies

Het personeelstekort in de gehandicaptenzorg raakt iedere organisatie. De PNIL kosten lopen op of organisaties kunnen niet voldoen aan kwaliteitsnormen. Daarom willen de inkopers van zorgkantoor Zuid-Hollandse eilanden hun organisaties helpen met ‘proactief recruitment’. CZ zorgkantoor vindt het belangrijk om naast een faciliterende rol, ook een actieve agenderende rol in te nemen op regioniveau. Om zo gezamenlijk passende oplossingen te vinden. Zij nodigden zorgrecruiters uit voor drie bijeenkomsten over dit onderwerp. Deze sessies werden gegeven door Freddify (recruitment specialist) en PFZW (pensioenfonds dat recentelijk een HR-Data portaal heeft gelanceerd).

Opbouw van de ‘proactief recruitment’ sessies:

  1. Inzicht in het regionale arbeidsmarktprobleem (huidige in- en uitstroomcijfers versus ontwikkelingen in de zorgvraag en arbeidsmarkt)
  2. Inzicht in het eigen arbeidsmarktprobleem (deelnemers mochten gratis gebruik maken van het portaal van PFZW om instroom, verloop en verzuimcijfers te zien)
  3. Regionale recruitment-aanpak (Freddify presenteerde aanpak om het grootste knelpunt regionaal op te pakken)

Meest urgente probleem: werving voor complexe doelgroepen

Eén knelpunt is veruit het meest urgent: het vinden van medewerkers voor complexe doelgroepen. Binnen de complexe doelgroepen vallen cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag of een ernstige meervoudige beperking. Uit de data-analyse sessies blijkt dat de vraag naar personeel bij deze doelgroepen hard stijgt, terwijl er te weinig mensen met deze cliënten willen of kunnen werken. Dit inzicht werd onderschreven door alle aangewezen HR- professionals en de recruitment expert Freddify.

De samenwerking binnen Zuid-Hollandse eilanden

Iedere organisatie kampt met min of meer hetzelfde formatieprobleem bij hun complexe groepen. Zij werken echter (nog) niet samen aan een oplossing. CZ zorgkantoor heeft daarom recruitment expert Freddify gevraagd een aanpak te presenteren voor een regionale samenwerking op dit vlak.

De aanpak van Freddify heeft als uitgangspunt: iedere zorgmedewerker op de juiste plek in de zorg. Hiervoor ontwikkelde Freddify een online platform. Op dit platform kan iedereen (professional en zij-instromer) een persoonlijkheidstest doen ter oriëntatie op werken in de gehandicaptenzorg. De test geeft een eerste inzicht op welke baan bij iemand past. De deelnemers kiezen zelf of zij hun uitslag willen delen. In dat geval voeren zij een vervolggesprek met één van Freddify’s adviseurs. Dit gesprek gaat over hun testuitslag en hun motivatie en ervaring. De Freddify adviseur kijkt of dit past bij een werkplek bij één van de aangesloten organisaties. Bij een goede match wordt de deelnemer doorgestuurd. De gekozen organisatie ontvangt een gespreksverslag, de rapportage en het CV van de deelnemer.

Het doel van het platform is medewerkers te behouden voor de zorg in de regio. De juiste match tussen werknemer en werkplek resulteert in minder verloop. Dat bewijst het track record van Freddify: 90% van hun matches wil minimaal 5 jaar in dezelfde baan blijven. Bovendien voorkomt deze samenwerking dat professionals de zorg in zijn geheel verlaten. Mensen die niet op hun plek zitten, kunnen via het platform een beter passende baan vinden. Daar profiteert de hele regio van.

Uitbreiding naar andere regio’s

Het project is in de zomer van start gegaan met vijf organisaties op de Zuid-Hollandse eilanden: Middin, Zuidwester, Gemiva-SVG Groep, Profila Zorg en Cavent. Ook andere zorgkantoorregio’s kunnen hun organisaties helpen de weg te vinden naar dit platform. Iedere gehandicaptenzorgorganisatie met complexe doelgroepen kan zich aansluiten.

Meer weten?

Neem contact op met Ayla Kok of Karin van Pareren.

Naar boven