CZ zorgkantoor en ouderenzorgorganisaties werken in Zuid-Limburg samen aan persoonsvolgende zorg

Alle ouderenzorgorganisaties in de langdurige ouderenzorg en CZ zorgkantoor werken in Zuid-Limburg gezamenlijk aan een programma om de zorg persoonsvolgender te maken.

20 augustus 2018

Op maandag 13 augustus bracht minister Hugo de Jonge van VWS een werkbezoek aan deze samenwerkende zorgorganisaties en zag met eigen ogen hoe de ouderenzorg op dit moment verandert: de cliënt heeft veel meer keuzevrijheid gekregen. Ouderen hoeven zich niet meer aan te passen aan de zorg; in Zuid-Limburg past de zorg zich aan aan de ouderen. Tijdens deze bijeenkomst ging de minister uitgebreid in gesprek met cliënten en zorgaanbieders.

Persoonsvolgende zorg

Het programma Persoonsvolgende Zorg is gestart in 2017 en loopt in 2018 door. Alle betrokkenen in de langdurige zorg werken samen om de ouderenzorg persoonsvolgender te maken waarbij wensen en behoeften van de cliënt centraal staan.
Doel is dus het versterken van de positie van de cliënt in zijn keuzeproces en het vergroten van de keuzemogelijkheden en -vrijheid. Maar ook zorgverlening die qua aard, omvang en locatie aansluit bij de concrete vraag van de cliënt. Door samen te werken komen betrokkenen tot nieuwe vormen van zorg die inspiratie geven voor de toekomst van ouderenzorg. 

“Als CZ Zorgkantoor zien wij een vergroting van de keuzemogelijkheden en keuzevrijheid doordat er met meer nieuwe aanbieders een Wlz-overeenkomst is gesloten en het aanbod van andere zorgvormen zoals VPT (Volledig Pakket Thuis) fors is toegenomen,” aldus Zorginkoper V&V Sanne van Aarle.

Budget volgt keuze van cliënt

Voor het traject maakte de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanwijzing waarmee de inkoop van zorg door het zorgkantoor persoonsvolgend werd: het budget volgde de keuze van de cliënt. Inmiddels is dit de standaard geworden in de Wlz en wordt landelijk zorg op deze manier ingekocht. De afgelopen periode werkten projectgroepen, die samengesteld zijn met een afvaardiging van alle zorgaanbieders, zorgkantoor en onafhankelijke cliëntondersteuning, aan het persoonsvolgend maken van de zorg. Dit doen ze door het ondersteunen van mensen die zorg zoeken bij het vinden van passende zorg en door het persoonsvolgend inrichten van de zorg bij de zorgorganisaties. De resultaten op cliënt-, organisatie- en regioniveau zijn bemoedigend: halverwege dit jaar werd een tussentijdse evaluatie uitgevoerd door de NZa, die zeer positief bleek. De NZa adviseert om initiatieven om persoonsvolgende zorg te leveren verder uit te breiden. De betrokken partijen nemen dit advies over en zullen dit initiatief continueren.

Wilt u zien hoe de ouderenzorg in Zuid Limburg verandert, kijk dan naar het filmpje op Persoonsvolgende zorg.