CZ zorgkantoor: samen bijdragen aan ontwikkeling verpleeghuiszorg

Tijdens het congres ‘Thuis in het verpleeghuis’ ging Caro Verlaan, senior manager langdurige zorg bij CZ zorgkantoor onder andere in gesprek met minister Hugo de Jonge over de stand van zaken rondom de verpleeghuiszorg. Het congres dat op 1 juli 2019 werd gehouden, was bedoeld om te laten zien waar we nu staan sinds het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg van kracht is geworden.

10 juli 2019

Zorgkantoor als verbinder in de regio

In het personeelsbeleid spelen de zorgkantoren ook een rol, benadrukte Verlaan. ‘Wat de minister zegt is waar, we zien nog heel veel verschil tussen het ene verpleeghuis en het andere’, zei ze. ‘Daarom gaan we ook altijd het gesprek aan met verpleegkundigen, verzorgenden en cliëntenraden. En we proberen aanbieders in de regio met elkaar in contact te brengen zodat ze van elkaar kunnen leren.’

Lees meer over het gesprek

Naar boven