Richtlijnen indienen AAT (TR107)

De technische regel 107 (TR107) is gewijzigd. Hierdoor voerden wij een strengere controle in op wie de Aanvraag Aangepaste Zorgtoewijzing (AAT) mag indienen.

6 februari 2020

Aanvragen indienen

Is er zowel een dossierhouder als een coördinator zorg thuis? Dan mag een aanvraag met leveringsvorm VPT, Deeltijdverblijf (DTV) of Verblijf uitsluitend worden ingediend door de dossierhouder. Een aanvraag met leveringsvorm MPT kan uitsluitend ingediend worden door de coördinator zorg thuis. De rol van coördinator zorg thuis is beperkt tot de geldigheidsperiode van de zorgtoewijzing voor MPT.

Wat betekent dat voor u

  • Dient u als dossierhouder een aanvraag voor MPT in en is er in de aangevraagde periode een coördinator zorg thuis? Dan wordt uw aanvraag afgekeurd met TR107.
  • Dient u als coördinator zorg thuis een aanvraag in voor Deeltijdverblijf, Verblijf of VPT, en er is in de gevraagde periode een dossierhouder? Dan wordt uw aanvraag afgekeurd met TR107.

Naar boven