Rekenmodule 2023 gepubliceerd

Al eerder zijn het Voorschrift zorgtoewijzing 2023 en de Vertaaltabel 2023 gepubliceerd. Daar hoort ook een nieuwe rekenmodule bij. U gebruikt de nieuwe rekenmodule voor zorginzet in 2023. Als de aanvraag over geleverde zorg in 2022 gaat, gebruikt u de rekenmodule 2022. Meer informatie over de rekenmodule leest u in het Voorschrift zorgtoewijzing.

20 december 2022

Bekijk de Rekenmodule 2023 op de pagina Downloads zorginkoop 2023.

Naar boven