Overheveling GGZ-cliënten naar de Wlz: achterlopende instroom indicaties

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is geconfronteerd met een grotere aanvragenstroom voor GGZ-indicaties in de Wlz. Hierdoor komen indicaties bij zorgaanbieders en bij ons als zorgkantoor verlaat binnen.

7 mei 2021

Bent u zorgaanbieder van GGZ-zorg? Dan kan het daarom voorkomen dat u wordt geconfronteerd met cliĆ«nten die een indicatie hebben ontvangen voor Wlz-zorg terwijl u nog geen overeenkomst hebt met CZ zorgkantoor. Neemt u in dat geval contact op met onze afdeling zorginkoop GGZ om uw opties voor het leveren van zorg te bespreken.