Niet-geleverde Wlz-zorg doorgeven aan de SVB

Door het coronavirus kon uw zorgverlener misschien niet komen werken. Om uw zorgverlener niet in financiële problemen te brengen, heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) u gevraagd om uw zorgverlener tot 1 juli 2020* toch door te betalen als hij niet kon werken.

21 september 2020

Dit heet niet-geleverde zorg. Hierbij is aangegeven dat u zelf de niet-geleverde zorg bijhoudt zodat u deze gegevens kunt doorgeven. Tot 16 oktober 2020 kan u de niet-geleverde Wlz-zorg doorgeven aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Niet-geleverde zorg doorgeven aan de SVB

Heeft u uw zorgverlener in deze periode betaald uit het pgb-Wlz terwijl er geen zorg is geleverd? Geef uiterlijk 16 oktober 2020 uw betalingen voor niet-geleverde Wlz-zorg door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Maakt u gebruik van het pgb portaal?

Al uw Wlz-zorg is geleverd

Heeft u niet te maken gehad met niet-geleverde zorg? Dan hoeft u niets te doen. Geeft u niets door? Dan gaan wij ervanuit dat alle gedeclareerde Wlz-zorg geleverd is.

*Periode doorbetalen niet-geleverde Wlz-zorg

Tussen 1 maart en 1 juli 2020 mocht u alle niet-geleverde zorg met uw PGB-Wlz doorbetalen aan uw zorgverlener. Vanaf 1 juli 2020 zijn de maatregelen gestopt. Bij dagbesteding in de gehandicapten- en ouderenzorg en bij kleinschalige wooninitiatieven mocht u de niet-geleverde zorg nog doorbetalen tot 1 augustus 2020.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland

Naar boven