Morele Beraadkamer gaat zorgkantoren ondersteunen bij weging meerzorg

Zorgkantoren en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) willen dat meerzorg ook in de toekomst beschikbaar blijft voor mensen die meer zorg nodig hebben dan op grond van hun indicatie mogelijk is.

16 november 2021

Zij zien tegelijk dat het beroep op meerzorg sinds 2015 toeneemt en maken zich zorgen om de oplopende kosten van meerzorg bij de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz). Ook zien ze veel morele dilemma’s als het gaat om het toekennen van deze aanvullende zorg. Daarom richten zij samen een Morele Beraadkamer Meerzorg op. Dit is één van de uitkomsten van een aantal Ethische Dialogen Meerzorg die de zorgkantoren samen met de VGN en andere belanghebbenden dit jaar gevoerd hebben.

Lees het hele bericht van Zorgverzekeraars Nederland

Naar boven