Livegang portaal verantwoording extra kwaliteitsgelden V&V

Voor de verantwoording van de extra kwaliteitsgelden V&V over 2019 heeft Vektis een portaal ingericht.

27 mei 2019

In de volgende documenten staat meer informatie over het portaal:

Er wordt exact aangegeven op welke momenten de realisatie over de verstreken periode moet worden verantwoord. In de maand mei kan de realisatie over de eerste vier maanden van dit jaar worden verantwoord.