Invoering Verhuisdossier september 2019

In september voeren zorgkantoren het Verhuisdossier in. Op dit moment wordt het proces landelijk nog verder uitgewerkt. Wij informeren u er graag nu al over. Zodat u op de hoogte bent van wat er volgt en u zicht hebt op wat de invoering voor u en uw cliënt betekent.

2 augustus 2019

Wat is het Verhuisdossier?

Verhuist een cliënt naar een andere zorgkantoorregio? Dan wordt in de huidige situatie de indicatie niet overgedragen tussen de zorgkantoren. Het zorgkantoor dat de indicatie ontving van het CIZ blijft verantwoordelijk. Met de invoering van het Verhuisdossier verandert dit. Vanaf september is het mogelijk om een indicatie over te dragen van de ene naar de andere zorgkantoorregio. Hierdoor wordt het zorgkantoor van de regio waar de cliënt woont, verantwoordelijk voor de cliënt. Alle indicaties worden vanaf half september overgedragen naar het zorgkantoor waar de cliënt op dat moment woont. De enige uitzondering is een cliënt met een indicatie voor ADL met losse zorgfuncties.

Waarom wordt het Verhuisdossier ingevoerd?

Voor de cliënt is het op dit moment niet altijd duidelijk bij welk zorgkantoor vragen kunnen worden gesteld. Door de indicatie aan het zorgkantoor te koppelen waar de cliënt woont, krijgt de cliënt meer duidelijkheid. Ook verminderd met de invoering van het Verhuisdossier het berichtenverkeer tussen zorgkantoren. In de huidige situatie moet het verantwoordelijke zorgkantoor de toewijzing naar het bovenregionale zorgkantoor sturen. Het bovenregionale zorgkantoor stuurt de toewijzing weer door naar de zorgaanbieder. Ook MAZ’en en MUT’en worden op deze manier van zorgaanbieder naar bovenregionaal naar verantwoordelijk zorgkantoor gestuurd.

Wat betekent invoering van het Verhuisdossier voor u?

U blijft de zorg leveren aan de cliënt zoals u al deed. U krijgt alleen van overgedragen cliënten een intrekking en een nieuwe toewijzing per één dag later. Op de nieuwe toewijzing levert u wel opnieuw een MAZ of MUT aan. In september en in november kan dit voor een aantal cliënten tegelijk het geval zijn. Dan worden alle cliënten overgedragen die sinds afgifte van hun indicatie zijn verhuisd. Voor de periode tot en met de einddatum ingetrokken toewijzing, blijft het ‘oude’ zorgkantoor verantwoordelijk voor de cliënt. Vanaf startdatum van de nieuwe zorgtoewijzing is het ‘nieuwe’ zorgkantoor verantwoordelijk voor de cliënt.

Wat betekent invoering van het Verhuisdossier voor uw cliënt?

Als een cliënt verhuist naar een andere zorgkantoorregio, dan wordt de indicatie overgedragen naar die zorgkantoorregio. Valt die zorgkantoorregio onder een ander zorgkantoor? Dan wordt dat zorgkantoor aanspreekpunt voor de cliënt. De zorg voor de cliënt verandert niet.

Welke indicaties worden wanneer overgedragen naar de juiste zorgkantoorregio?

Er is een verschil in wanneer cliënten met en zonder pgb worden overgedragen. Onderstaand ziet u welke cliënten wanneer worden overgedragen tussen de zorgkantoorregio’s.

Cliëntgroep Intrekking en nieuwe toewijzing
Cliënten die al voor september 2019 zijn verhuisd en in 2019 alleen ZIN hebben (gehad) Vanaf half september t/m begin oktober 2019
Cliënten die voor november 2019 zijn verhuisd en in 2019 pgb of een combinatie van pgb en ZIN hebben (gehad)* November 2019, deze cliënten krijgen een nieuwe toewijzing met startdatum 1 januari 2020
Cliënten die na september 2019 verhuizen en alleen ZIN hebben (gehad) in 2019 30 dagen nadat het zorgkantoor de melding van het BRP krijgt dat de cliënt verhuisd is
Cliënten die in november en december 2019 zijn verhuisd en in 2019 pgb of een combinatie van pgb en ZIN hebben (gehad)* 5 dagen nadat het zorgkantoor de melding krijgt de cliënt verhuisd is

*Omdat cliënten met een pgb niet in het lopende jaar overgedragen mogen worden, worden cliënten met een pgb en combinaties van pgb en ZIN altijd per 1 januari van het volgende jaar verhuisd. Dit geldt ook voor cliënten die in het huidige jaar wel een pgb hadden, maar op verhuisdatum alleen ZIN ontvangen.

Implementatieplanning

De werkwijze rondom het Verhuisdossier moet nog uitvoerig worden getest. Op 22 augustus besluiten de zorgkantoren op basis van deze tests of het nieuwe werkproces kan worden ingevoerd. Wij houden u de komende tijd op de hoogte van de ontwikkelingen. Houd hiervoor onze nieuwspagina en nieuwsbrief in de gaten.

Naar boven