Introductie cliëntenvertrouwenspersoon in uw regio

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht. Mensen met een verstandelijke beperking en met een psychogeriatrische aandoening die onvrijwillige zorg krijgen, hebben vanaf dan wettelijk recht op de ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon (CVP).

6 december 2019

De Cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) ondersteunt cliënten met een verstandelijke beperking en psychogeriatrische patiënten in het proces van omgaan met onvrede over de geboden onvrijwillige zorg, de opname of het verblijf.

Inkoop CVP

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft Wlz-uitvoerders gevraagd ervoor te zorgen dat er per 1 januari 2020 een CVP voor cliënten beschikbaar is. De inkoop hiervan legden Wlz-uitvoerders neer bij de zorgkantoren van Zilveren Kruis, Menzis en Zorg & Zekerheid. Zij kopen namens alle Wlz-uitvoerders en zorgkantoren de CVP in.

Wat betekent de komst van de CVP voor u?

De taken van de CVP zijn beschreven in het Kwaliteitskader CVP. In dit kwaliteitskader leest u ook wat er van u als zorgaanbieder verwacht wordt in de samenwerking met de CVP.

Geselecteerde CVP-organisatie in uw regio

In alle zorgkantoorregio’s zijn organisaties geselecteerd die CVP-diensten leveren. Vanaf januari 2020 maken deze organisaties graag kennis met de regionale V&V en GZ zorgaanbieders. Heeft u zelf vragen of wilt u meer weten over de CVP? Neemt u dan gerust contact op met de CVP-organisatie in uw regio:

CVP-organisatie voor zorgaanbieders in de regio Zuidoost-Brabant en Zuid-Limburg

Adviespunt Zorgbelang
Tel.: 088 929 40 99
Stuur e-mail naar het Adviespunt Zorgbelang


CVP-organisatie voor zorgaanbieders in de regio Zeeland, Zuid-Hollandse Eilanden en West-Brabant

LSR, landelijk steunpunt voor (mede)zeggenschap
Tel.: 088 201 59 20
Stuur een e-mail naar het LSR


CVP-organisatie voor zorgaanbieders in regio Haaglanden

Stichting Zorgstem (tot 1 januari 2020 actief onder de naam AJK)
Aanspreekpunt is kwartiermaker Penia Heertje.
Tel.: 06 - 40 21 08 07
Stuur een e-mail naar Penia Heertje