Intentieverklaring GGZ ondertekend

CZ zorgkantoor is sinds de komst van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) binnen de Wlz actief betrokken bij alle GGZ-aanbieders in Zuid-Limburg. Tijdens individuele gesprekken maar ook in regiobijeenkomsten proberen we inzicht te krijgen in vraagstukken die spelen en samen met de zorgaanbieders zoeken we naar mogelijkheden en oplossingen.

20 juli 2022

Intentieverklaring

Tijdens de laatste regiobijeenkomst in Zuid-Limburg hebben alle partijen samen met ons een intentieverklaring ondertekend. We hebben drie knelpunten geformuleerd waar we samen aan gaan werken. Die knelpunten zijn: juiste zorg op de juiste plek, personeelsproblematiek en randvoorwaarden voor deelname aan de maatschappij. De komende tijd gaan we samen met deze aanbieders zij aan zij aan de slag om voor de korte en lange termijn deze kwesties aan te pakken.