Inspirerende voorbeelden radicale vernieuwing verpleeghuiszorg: Cicero en Volckaert

De beweging ‘radicale vernieuwing verpleeghuiszorg’, weerspiegelt uitdagingen, dilemma’s en hoofdbrekens waar zorgorganisaties mee te maken krijgen die besloten hebben zorg te bieden waarin niet de regels, maar de mensen voorop staan. Dit maakt op een mooie manier zichtbaar waar veel verpleeghuizen in Nederland mee bezig zijn.

1 mei 2019

Leren en verbeteren

CZ zorgkantoor ondersteunt het gedachtegoed om jezelf (en/of de organisatie) constant uit te dagen bestaande werkwijzen tegen het licht te houden en aan te pakken in het belang van de cliënt. In de uitgave ‘Zicht op vernieuwing’ speciale aandacht voor twee zorgaanbieders uit zorgkantoorregio’s van CZ: Cicero en Volckaert. Beide organisaties geven inspirerende voorbeelden en zetten andere zorgaanbieders daarmee hopelijk ook aan tot leren en verbeteren.

Naar boven