Inkoopkader Onafhankelijke cliëntondersteuning verlengd

Het Inkoopkader Onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) wordt met een jaar verlengd en geldt dus ook in 2021. Per 1 januari 2021 voeren we een aantal wijzigingen in vanuit het kwaliteitskader OCO.

29 mei 2020

Meer structurele aanpassingen (naar aanleiding van de resultaten van de pilots Volwaardig leven en domein overstijgende cliëntondersteuning) worden opgenomen in het meerjarenkader 2022 en verder.

Inschrijven nieuwe partijen OCO

Inschrijven als nieuwe organisatie OCO kan tot en met 31 juli 2020 17.00 uur in de CZ regio’s Haaglanden, Zuid-Hollandse Eilanden, Zeeland en Zuid-Limburg. In de overige CZ regio’s (West-Brabant en Zuidoost-Brabant) is voldoende OCO aanbod.

Bekijk de downloads

Naar boven