Informatie voor GGZ-aanbieders: update overgang GGZ-cliënten naar de Wlz

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz) als zij voldoen aan de Wlz-toegangscriteria. Bent u zorgaanbieder in de GGZ? Dan geldt deze overgang waarschijnlijk voor een deel van uw cliënten. Het is belangrijk dat de indicatieaanvraag voor deze cliëntgroep op tijd wordt gedaan. En dat u een zorginkoopcontract heeft voor het leveren van Wlz-zorg.

8 juli 2020


De overgang naar de Wlz gaat in vanaf 1 januari 2021. De voorbereidingen hiervoor worden in 2020 opgepakt door het ministerie VWS, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), zorgaanbieders, gemeenten, het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en zorgkantoren. Bij deze overgang gaat een groep cliënten met (blijvende) GGZ-problematiek over naar (financiering vanuit) de Wlz.

De voorbereiding bestaat uit: toeleiding van cliënten naar het CIZ voor indicaties, indicatiestelling/besluit, zorginkoop en verzilvering/zorgtoewijzing door het zorgkantoor. De zorg/behandeling en het verblijf/wonen blijven voor (het grootste deel van de) GGZ-cliënten hetzelfde.

Heeft u cliënten die in aanmerking komen voor de overgang?

En is voor deze cliënten nog geen indicatieaanvraag gedaan? Zorg ervoor dat deze aanvraag vóór 15 augustus is ingediend bij het CIZ. Zo zorgen we er samen voor dat de zorg voor deze cliënten op 1 januari 2021 geregeld is.

Let op: Het CIZ biedt aanbieders en cliënten de mogelijkheid om indicatieaanvragen tot 1 oktober in te dienen. Ontvangt uw cliënt na 1 oktober een indicatiebesluit? Houdt u dan er rekening mee dat wij in dat geval niet kunnen garanderen dat voor deze cliënten de zorg in 2021 op tijd geregeld is.

Schrijf u in voor een inkoopcontract

Gaat u vanaf 2021 zorg die wordt gefinancierd uit de Wlz leveren? Dan is het belangrijk dat u een zorginkoopcontract met het zorgkantoor aangaat. Levert u in 2021 zorg in één of meer van onze regio’s? Schrijf uw organisatie dan vóór 31 juli bij ons zorgkantoor in om in aanmerking te komen voor een inkoopcontract.

Wilt u een toelichting op de overgang en het zorginkoopproces?

Neem dan deel aan één van de webinars die we op 13 juli organiseren. U kiest zelf op welk tijdstip u aansluit: om 13:00 uur of om 15:00 uur. Het webinar duurt een uur. Wilt u aansluiten? Meldt u zich dan per mail aan. U ontvangt vervolgens per mail een uitnodiging om het webinar via een Teams-vergadering bij te wonen.

Vragen

Neemt u gerust contact op met Jeanet Zonneveld, Kwartiermaker GGZ.