Gewijzigd Voorschrift zorgtoewijzing 2022 gepubliceerd

Zorgkantoren hebben een nieuwe versie gepubliceerd van het Voorschrift zorgtoewijzing en de Vertaaltabel. In het Voorschrift is de gewijzigde aanvraagmethodiek voor Meerzorg verwerkt en de wijziging in de Regeling langdurige zorg rondom logeeropvang. Daarnaast is een aantal procesflows rondom crisiszorg aangepast, omdat hierin een fout zat. In de Vertaaltabel is een correctie doorgevoerd voor zorgprofiel VG7.

13 juli 2022


Het Voorschrift maakt onderdeel uit van de Wlz-overeenkomst 2022 tussen zorgkantoren en zorgaanbieders en geldt voor alle zorgaanbieders die Wlz-zorg leveren in Nederland. Het is ook bedoeld voor onafhankelijke cliëntondersteuners (OCO) en zorgkantoren die zorg regelen voor cliënten met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wijzigingen

Bekijk het Voorschrift zorgtoewijzing en de vertaaltabel.

Naast een ‘schone’ versie van het voorschrift is er ook een variant beschikbaar waarin wijzigingen via een grijze arcering zichtbaar zijn.