CZ zorgkantoor: Expertiseteam Moeilijk en Onbegrepen Gedrag (MOG) biedt zorgaanbieders meerwaarde bij complexe zorg

Samen met CZ zorgkantoor, de NZa en kennisinstituut Vilans ontwikkelde zorginstelling Laurens het ambulant ‘Expertiseteam Moeilijk en Onbegrepen Gedrag’ (MOG). Laurens heeft specifieke expertise in huis om te ondersteunen bij de soms zeer acute en complexe zorgvragen op het gebied van moeilijk en onbegrepen gedrag.

25 oktober 2019

Laurens wil deze kennis en expertise graag ook delen met andere aanbieders in de regio door hen de mogelijkheid te bieden de hulp van het expertiseteam in te schakelen. CZ zorgkantoor ondersteunt dit concept en is erg blij met het aanbieder- en regio-overstijgende karakter wat Laurens aanbiedt. “Dit expertiseteam vult een vraag waarop nog geen antwoord was. We horen steeds vaker dat zorg complexer wordt. Laurens heeft hiermee mogelijk een antwoord op deze problematiek gevonden” aldus Iskos Mouradin, zorginkoper bij CZ zorgkantoor.

Visie op goede zorg voor mensen met moeilijk en onbegrepen gedrag

Goede zorg richt zich op het aansluiten bij de beleving en het begrijpen en vervullen van behoeften van bewoners/klanten binnen de grenzen en mogelijkheden van zorgmedewerkers, behandelaars en naasten. Wanneer sprake is van moeilijk en onbegrepen gedrag, betekent dit vaak dat onvoldoende wordt aangesloten bij de beleving en behoeften van de bewoner/klant. Van belang is dat moeilijk en onbegrepen gedrag op tijd wordt gesignaleerd, de oorzaken van het gedrag zo snel mogelijk worden geanalyseerd en er een plan van aanpak komt om de oorzaken aan te pakken. Doel van het expertiseteam is dat er een verbetering komt in de zorg voor klanten met een zeer complexe zorgvraag, waarbij sprake is van extreem moeilijk en onbegrepen gedrag.

Meerwaarde door inschakeling MOG

Het regionale expertiseteam MOG van Laurens kan er voor zorgen dat men sneller verder kan met een casus. Zo hoeft het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) minder vaak te worden ingeschakeld en kan zij voor meer specifieke casussen ingezet worden. Hiermee wil Laurens ook een relatieve kostenbesparing bewerkstelligen doordat het CCE in een aantal gevallen niet meer ingeschakeld hoeft te worden. Bovendien kan zo de kennis op het gebied van moeilijk en onbegrepen gedrag met aanbieders in de regio Rijnmond worden gedeeld. Kennisorganisatie Vilans ondersteunt hierbij ook met video’s over specifieke gedragingen, bruikbaar voor andere zorgaanbieders als kennisverbreding.

Samenstelling ambulant expertiseteam MOG

Het ambulant expertiseteam MOG bestaat uit 2 GZ-psychologen, 2 specialisten ouderengeneeskunde, 2 ergotherapeuten (minimaal 1 van hen is tevens SI-deskundige) 2 verzorgenden IG en een psychiater. Het expertiseteam zal een netwerk van consulterende deskundigen om zich heen verzamelen, waaronder een klinisch geriater en een sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Allen zijn in eerste instantie minimaal 2 uur per week beschikbaar om ingezet te kunnen worden. De GZ-psychologen zijn samen minimaal 16 uur per week beschikbaar, omdat zij een grote rol spelen bij het onderzoeken van de oorzaken van moeilijk en onbegrepen gedrag en welke interventies een positief effect hebben.

Wie kan een aanvraag doen voor ondersteuning van het MOG?

Elke zorgaanbieder in de regio Rijnmond kan een aanvraag doen voor ondersteuning van het expertiseteam. Het expertiseteam volgt dan de beschreven stepped care methodiek of doet een aanmelding voor een crisisinterventie. Het expertiseteam speelt een belangrijke rol in het analyseren van de situatie en het maken van een plan van aanpak. Wanneer extra begeleiding nodig is om tot een oplossing van het probleem te komen, kan het team hierover advies geven aan het betreffende management of multidisciplinair team.

Hoe kan het MOG worden ingeschakeld?

Een aanvrager kan per mail de hulp van het expertiseteam inschakelen. Aanmeldingen lopen via dit netwerk. Het MOG doet daarna zelf dossieronderzoek om de situatie in kaart te brengen. Vervolgens geeft het expertiseteam aan alle betrokkenen advies.

Naar boven