Expertise van het zorgkantoor biedt meerwaarde voor cliënt en zorgaanbieder

In een driegesprek over kwaliteit met zorgaanbieder WelThuis reageert zorginkoper Iskos Mouradin namens CZ zorgkantoor.

5 september 2019

Hij gebruikt de expertise van het zorgkantoor om samen met de zorgaanbieder ook naar de lange termijn te kijken. Dat biedt meerwaarde.

Lees meer over de zorgaanbieder WelThuis