Expertise van het zorgkantoor biedt meerwaarde voor cliënt en zorgaanbieder

In een driegesprek over kwaliteit met zorgaanbieder WelThuis reageert zorginkoper Iskos Mouradin namens CZ zorgkantoor.

5 september 2019

Hij gebruikt de expertise van het zorgkantoor om samen met de zorgaanbieder ook naar de lange termijn te kijken. Dat biedt meerwaarde.

Lees meer over de zorgaanbieder WelThuis

Naar boven