Einde subsidieregeling Extramurale behandeling

Op 31 december eindigt de tijdelijke subsidieregeling Extramurale behandeling. Vanaf 1 januari 2021 wordt deze behandeling vergoedt door de zorgverzekeraar en valt deze onder de regeling GZSP (generalistische specialistische zorg voor specifieke patiëntgroepen). Alle indicatiebesluiten voor deze subsidieregeling die nog geldig zijn op of na 1 januari 2021, worden door het CIZ administratief afgesloten met einddatum 31 december 2020. Dit administratieve indicatiebesluit wordt via het iWlz-berichtenverkeer uitgewisseld. De cliënt ontvangt geen nieuw, ingekort indicatiebesluit van het CIZ.

11 december 2020

Overgangsregeling

Om de overgang naar de Zorgverzekeringswet soepel te laten verlopen, is er een overgangsregeling tot 1 april 2021. Omdat het indicatiebesluit bij een cliënt niet is ingetrokken, kan hij een geldig indicatiebesluit gebruiken als een verwijzing. Hiermee kan tot 1 april behandeling worden verzilverd via de Zvw. Er is dan geen verwijzing van de huisarts nodig. Wordt de behandeling niet voor 1 april 2021 verzilverd? Dan is er wel een verwijzing nodig.

Declareren behandelingen

  • De kosten voor een behandeling tot en met 31 december 2020 declareert u bij CZ zorgkantoor.
  • Vanaf 1 januari 2021 worden de kosten gedeclareerd bij de zorgverzekeraar van uw cliënt.

Declareren vervoer

Ook het vervoer van en naar de dagbehandeling wordt vanaf 1 januari 2021 vergoed door de zorgverzekeraar.

Naar boven