Declaraties zorg over periode 1 januari tot 1 april 2018

Sinds 1 april 2018 wordt reguliere Wlz-zorg niet meer toegewezen in functies en klassen maar in een percentage (budgetcomponent). Moet u nog declaraties indienen met een ingangsdatum in de periode van 1 januari 2018 tot 1 april 2018? Zo dient u uw declaratie in.

2 april 2018

  • Hebt u een zorgtoewijzing in functies en klassen? Vul dan in de declaratieregel gewoon nog de functie in. 
  • Hebt u géén zorgtoewijzing in functies en klassen, maar is het bijbehorende indicatiebesluit ook geldig op of na 1 april 2018? Vraag dan met terugwerkende kracht een zorgtoewijzing aan in percentages. Op deze declaraties is de controleset van toepassing die ingaat op 1 april 2018.