CZ zorgkantoor: taak bij het stimuleren van kwaliteit in verpleeghuizen

Veel verpleeghuizen leggen de laatste hand aan hun kwaliteitsverslag over 2018. De kwaliteitsplannen zijn de basis voor de dialooggesprekken die zorginkopers van de zorgkantoren voeren met bestuurders, cliënten en medewerkers van de verpleeghuizen.

23 mei 2019

Sanne van Aarle is zorginkoper bij CZ zorgkantoor. Als gevolg van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, dat beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg, hebben de zorginkopers een andere rol gekregen, legt zij uit.

“We hebben een taak bij het stimuleren van de kwaliteit in de verpleeghuizen. Het kwaliteitsplan geeft handvatten om in gesprek te gaan. Daarnaast bezoeken we locaties om te ervaren hoe het daar gaat. Wij letten vooral op of en hoe de cliënt beter wordt van de plannen van het verpleeghuis.”

Lees meer in het artikel:
Kwaliteitsplannen en - verslagen geven opwaartse spiraal naar betere zorg

Naar boven