CZ zorgkantoor strategie en strategische doelen 2020-2024

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. De langdurige zorg wordt steeds complexer, de verwachtingen zijn hoog, de financiële druk is aanzienlijk. Dit vraagt om een kundige maar ook flexibele organisatie met een klimaat waarin ook ruimte is voor lef en creativiteit. Nadat eerder dit jaar de missie en visie van CZ zorgkantoor zijn vastgesteld, zijn we gezamenlijk gaan nadenken over de strategische doelen voor de periode 2020-2024.

11 juni 2020

Uitgangspunten bij onze strategische keuzes

Aan deze strategische keuzes liggen noodzakelijke uitgangspunten ten grondslag. We zoeken hierbij naar de optimale balans tussen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de langdurige zorg in onze regio’s. We willen de zorgvrager zo goed mogelijk ondersteunen in het vinden van de meest passende en kwalitatief goede zorg. Zorgvragers en ketenpartners kennen het zorgkantoor en weten ons te vinden voor informatie, ondersteuning en advies. Om uitstekende dienstverlening te bieden is en blijft onze organisatie op orde. We worden gezien als een bekwame partner gezien, die juiste en passende ondersteuning biedt.

Samenwerking

Met de strategie in het achterhoofd zijn ook de inkoopdocumenten opgesteld. Samenwerking met zorgaanbieders in onze regio’s is de basis om de strategische doelen rondom het zorgaanbod te bereiken.

Wilt u meer weten?

In dit boekje leest u meer over onze strategie.
Onze strategische doelen voor de komende jaren vindt u op deze doelenkaart.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met uw zorginkoper. Wij lichten onze strategische doelen en keuzes graag aan u toe.