CZ zorgkantoor sluit breed convenant met intramurale aanbieders verpleeghuiszorg West-Brabant

Op 2 april 2019 hebben alle intramurale bestuurders van de regio West-Brabant samen met CZ zorgkantoor een convenant ondertekend ten behoeve van de inzet van het regionaal ontwikkelbudget voor de implementatie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Het convenant moet onder andere innovatie en arbeidsbesparende maatregelen stimuleren. In het convenant West-Brabant staat een aantal projecten.

9 april 2019

Ideaal zorgproces

Afgesproken is op zoek te gaan naar het ‘ideale zorgproces’. De wensen en behoeften van een specifieke cliëntdoelgroep, de locatie en de geldende kaders (kwaliteitskader e.d.) zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Medewerkers worden zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet. Datzelfde geldt voor de inzet van de financiering. Aspecten zoals te hanteren KPI’s, functiemix en formatie mogen hierbij niet ontbreken.

Brabant Plus

Vijf zorgorganisaties, AVANS Hogeschool en ROC Vitalis hebben met ondersteuning van Transvorm en het ministerie van VWS onder de noemer ‘Brabant Plus’ op een aantal pijlers de handen ineengeslagen:

  • Het vergroten van instroom in het onderwijs. Bijvoorbeeld via buitenlandse verpleegkundigen.
  • Onderwijs en praktijk integreren en optimaliseren. Bijvoorbeeld via praktijk gestuurd leren.
  • Het behoud van medewerkers. Het is van belang om medewerkers in de zorg te blijven binden en boeien. Denk aan aandacht voor vitaliteit en een buddysysteem.

Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg: van regels naar relaties

Het doel van deze beweging is de focus te leggen op het verbeteren van de verpleeghuiszorg. De relatie tussen cliënt, naasten en hulpverlener wordt centraal gesteld. Dit initiatief van de landelijke organisatie cliëntenraden heeft steun gekregen van VWS. Inmiddels nemen meer dan 50 organisaties aan de beweging van radicale vernieuwing deel. Zorgaanbieder Surplus wil de rol van radicale vernieuwer graag vervullen in het West-Brabantse netwerk. Het schrappen van regels is volgens Surplus niet de oplossing, maar mogelijk wel de uitkomst van dit traject. De resultaten van dit project wil Surplus graag delen met andere partners in het West-Brabantse netwerk.

Anders werken

Met de inzet van technologische ondersteuning worden de zorgprocessen anders en slimmer ingericht. Het betekent in de praktijk dat medewerkers meer ruimte hebben om met de cliënt bezig te zijn. Zorgaanbieder tanteLouise is kartrekker van dit project dat bestaat uit de volgende drie onderdelen:

  • Reductie medicatiefouten. Met de inzet van een Augmented Reality (AR) bril worden medewerkers ondersteund bij het toedienen van medicatie door visueel de diverse processtappen te presenteren en daarmee de kans op medicatiefouten te voorkomen.
  • Planbare continentiezorg. Met behulp van slim incontinentiemateriaal worden cliënten alleen verschoond als het nodig is.
  • Expertise zonder afstand. Met de inzet van een slimme bril worden medewerkers met expertise op afstand ondersteund. Daartoe wordt een ‘industriële variant’ van de Google-glass bril ingezet.

Gedurende dit jaar worden minimaal twee bijeenkomsten georganiseerd waar de aanbieders onderling ervaringen met elkaar delen, die zij met de uitwerking van deze projecten hebben opgedaan.

Naar boven