CZ zorgkantoor organiseert bijeenkomsten contracteerruimte V&V

Omdat de zorgvraag groeit, maar de contracteerruimte (nog) niet, heeft de sector Verpleging & Verzorging (V&V) van CZ zorgkantoor het initiatief genomen om aanbieders in onze zes regio’s te informeren over de methodiek en stand van zaken rond de contracteerruimte.

12 juni 2019

Daardoor hopen we dat een rem op de productie wordt voorkomen en is het mogelijk gezamenlijk te kijken hoe (ook in de toekomst) doelmatige zorg (blijvend) kan worden geleverd. Het uitgangspunt is vanzelfsprekend de toegang tot de langdurige zorg borgen.

Uitgangspunten contracteerruimte V&V 2019

CZ zorgkantoor heeft gedeeltelijk een voorschot genomen op de verwachte toekenning van het ministerie van VWS. Daardoor is herschikking op basis van de realisatie nu mogelijk. Daarmee kunnen ‘warme bedden’ worden bekostigd en wordt voorkomen dat de wachtlijsten in de verpleeghuiszorg verder stijgen. Gedurende het resterende deel van het jaar zal de sector V&V zorgaanbieders regelmatig informeren over de contracteerruimte en zijn wij daarbij transparant over de mogelijkheden en onmogelijkheden.

Naar boven