CZ zorgkantoor ondersteunt mede pilot logeerhuis Hoeksche Waard

Met ingang van 1 mei 2019 is de gemeente Hoeksche Waard gestart met een pilot logeerzorg van een jaar. Het idee om geplande, tijdelijke logeerzorg te bieden, waarbij thuiswonende ouderen met een zorgvraag tijdelijk ergens anders verblijven, is een van de manieren van de overheid om ouderen langer thuis te laten wonen.

6 mei 2019

CZ zorgkantoor werkt samen met de gemeente en zorgaanbieders aan de ondersteuning en ontwikkeling van logeerzorg.

Logeerzorg voor zowel mantelzorger als oudere

In zorggebouw De Open Waard in Oud-Beijerland wordt een bed vrijgemaakt waar de thuiswonende ouderen een paar dagen tot een week mogen logeren. De zorg voor de hulpbehoevenden wordt hiermee een paar nachtjes achtereen overgenomen. Daardoor krijgt de mantelzorger even de ruimte om op adem komen. De ouderen kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan de dagbesteding en andere activiteiten die op dat moment in de Open Waard aangeboden worden. Logeerzorg ontlast niet alleen de mantelzorgers. Het logeren moet ook voor de ouderen leuk zijn.

Respijtzorg noodzakelijk

Het aantal ouderen neemt toe in Nederland van ongeveer 1,3 miljoen 75-plussers in 2019 tot 2,1 miljoen in 2030. Ouderen worden ouder, blijven langer vitaal en wonen als gevolg daarvan langer zelfstandig thuis. De ondersteuning van mantelzorgers is een van de drie belangrijke randvoorwaarden voor het verbeteren van een goede kwaliteit van leven voor de groeiende groep thuiswonende ouderen. Want veel mensen zorgen voor een partner, familielid of naaste. Er zijn mantelzorgers die hierdoor (het risico lopen) overbelast (te) raken. Om dit te voorkomen is er ondersteuning voor mantelzorgers, zoals respijtzorg. Respijtzorg is vervangende zorg die mantelzorgers in staat stelt om even er tussenuit te kunnen en op adem te komen. Een bijzondere vorm van respijtzorg is logeerzorg. Bij logeerzorg verblijft de zorgvrager buitenshuis, bijvoorbeeld in een verpleeghuis of zorghotel.

Langer thuis

De pilot logeerhuis Hoeksche Waard komt voort uit het programma ‘Langer thuis’ van het ministerie van VWS. Dit heeft als uitgangspunt dat ouderen zo lang mogelijk op een goede manier zelfstandig kunnen blijven wonen, met ondersteuning, zorg en in een woning die aansluit bij hun persoonlijke behoeften. Dit programma is onderdeel van het Pact voor de Ouderenzorg, waarbij diverse partijen zoals gemeenten, verzekeraars, zorgverleners en andere maatschappelijke partners samen in actie komen om eenzaamheid te signaleren en te doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van verpleeghuiszorg te verbeteren.

Naar boven