CZ zorgkantoor in gesprek met ervaringsdeskundigen

Hoe kun je in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, optimaal gebruikmaken van de eigen ervaringen en kennis van deze mensen? Die vraag stond centraal tijdens de eerste Werkconferentie die op dinsdag 5 juni werd georganiseerd door het Consortium Ervaringsdeskundigheid. Een samenwerkingsverband van 9 zorgorganisaties, opleidingsinstituten en CZ zorgkantoor.

15 juni 2018


Ervaringsdeskundigheid wordt bij steeds meer organisaties in de VG-sector ingezet om een betere, persoonsgerichte zorg te verlenen. Het aloude adagium 'wij weten wel wat goed voor u is' heeft plaatsgemaakt voor zorg waarbij de ‘eigen regie van de cliënt’ steeds vaker centraal staat. Daarnaast wordt ervaringsdeskundigheid ingezet in de ondersteuning binnen de eigen organisatie. En ervaringsdeskundigen geven workshops, adviseren management en bestuur en zijn actief in scholingstrajecten of op individuele basis bij andere cliënten.

Over de Werkconferentie

Ruim 250 cliënten, begeleiders, managers en bestuurders waren te gast bij de Werkconferentie. En allemaal waren ze het erover eens: ervaringsdeskundigheid is een niet meer weg te denken onderdeel van het dagelijks werk in de VG-sector.

CZ zorgkantoor en ervaringsdeskundigheid

Ook CZ zorgkantoor gaf tijdens de werkconferentie acte de presence. Het zorgkantoor maakte dit jaar voor het eerst gebruik van de inzet van ervaringsdeskundigheid bij de inkoopgesprekken. "Hun inbreng geeft een andere lading aan zo'n gesprek", zegt Inge Tra-Wijnakker, programmamanager sector Gehandicaptensector en Patiëntenparticipatie bij CZ zorgkantoor." Ook wij willen naar meer persoonsgerichte zorg toe en de ervaringen van de meest direct betrokken mensen zijn daarbij natuurlijk van grote waarde. Dan praat je echt over de kwaliteit van leven en wat daarvoor belangrijk is.”

Samen de inkoop van zorg verbeteren

“Hoe de cliënt de zorg die we inkopen ervaart en of het wel echt de zorg is die hij/zij wil en nodig heeft, dat is uiteindelijk waar het in ons werk om draait”, vertelt Rob Raaijmakers, manager Gehandicaptenzorg en Patiëntenparticipatie bij CZ zorgkantoor. “Bij de uitvoering van ons beleid staat alles voor een beter welbevinden van de cliënt centraal. We willen dat de zorg van goede kwaliteit is. En dat die zorg toegankelijk en betaalbaar is. Dat kunnen we niet alleen. Luisteren naar de wens en het verhaal van de cliënt, is daarom van absoluut belang. Zij kijken met een ander perspectief naar de zorg dan zorgaanbieders en onze zorginkopers. Door ervaringsdeskundigen te betrekken bij onze zorginkoopgesprekken, ze aan het woord te laten, het gesprek met ook hen te voeren, helpen zij ons om betere zorg in te kopen en de kwaliteit van zorg te verhogen”. Of CZ zorgkantoor dit initiatief gaat uitbreiden? Zowel Inge als Rob is ervan overtuigd.

Ervaringen van de ervaringsdeskundige

Anneke van der Cruijsen is één van de ervaringsdeskundigen die tijdens de Werkconferentie vertelde over de ontwikkeling die zij heeft doorgemaakt. "Vroeger kreeg ik geen kansen. Dagbesteding, dat was mijn eindstation, werd me verteld. Maar ik heb geleerd dat ik me daar niet bij neer moest leggen. Ik wist ook dat er meer in zat. Ik wilde me ontwikkelen." Anneke volgde enkele jaren geleden de opleiding tot ervaringsdeskundige en leerde, mede daardoor, zichzelf beter kennen. "Ik leerde beter voor mezelf opkomen. Ik bepaal zelf wel wanneer ik naar bed wil, bijvoorbeeld." Inmiddels is Anneke ook actief als ervaringsdeskundige. "Ik kan nu mijn ervaring delen, maar ook veel meer dan dat. Ik heb echt het gevoel dat ik anderen nu kan helpen."

En Anneke deed meer. Samen met ervaringsdeskundige Tineke, schoof ze aan bij een aantal zorginkoopgesprekken die CZ zorgkantoor onlangs met zorgaanbieders voerde. 

Nieuwsgierig naar hun waardevolle bijdrage en de ervaringen van de overige aanwezigen?