Cursus Cliëntbemiddeling in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Bent u cliëntbemiddelaar of cliëntondersteuner bij een zorgorganisatie? En werkt u met mensen met een verstandelijke beperking? Dan is de 5-daagse cursus ‘Cliëntbemiddeling in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’ misschien wel iets voor u. De cursus wordt verzorgd door Fontys Pro en start in januari of februari 2022.

31 augustus 2021

Over de cursus

Mensen met een verstandelijke beperking zijn veelal levenslang en levensbreed afhankelijk van zorg en ondersteuning. Het is belangrijk hun individuele wensen centraal te stellen in de keuze die zij maken voor een zorgaanbieder. Clientbemiddelaars spelen in dit proces een belangrijke rol. Het zoeken naar een (nieuwe) zorgaanbieder die aansluit bij de behoeften van de persoon met een beperking, vraagt een proces van gezamenlijke verkenning en besluitvorming tussen deze persoon zelf, diens naaste(n) en de zorgverlener. Deze cursus is bedoeld als bijscholing voor professionals die werkzaam zijn als cliëntondersteuner of cliëntbemiddelaar bij een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking.

Meer informatie en aanmelddetails

U leest het in deze factsheet van Fontys Pro.

Naar boven