Continuïteitsregeling zorgkantoren: vangnet voor verpleeghuizen

Corona kent geen vakantie. Veel verpleeghuizen worstelen deze zomermaanden nog steeds met de naweeën van de pandemie. Die heeft een zware wissel getrokken op zowel organisaties als het personeel. En angst onder potentiële nieuwe bewoners vertaalt zich op sommige plekken in hardnekkige leegstand. Alle reden voor een passend vangnet, vinden Caro Verlaan (CZ) en Dirk Wolbers (DWS) namens de gezamenlijke zorgkantoren, nu én in de nabije toekomst.

30 juli 2020

Om de zwaar getroffen verpleeghuissector tegemoet te komen, riepen de zorgkantoren, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en VWS dit voorjaar een continuïteitsregeling in het leven. Deze voorziet in compensatie van de omzetderving als gevolg van het coronavirus. Ook worden alle extra kosten gedekt –van de inhuur van extra personeel tot de aankoop beschermingsmiddelen.

Lees het hele artikel

Naar boven