Beleidskader contractering Wlz gepubliceerd

Het landelijk Beleidskader contractering Wlz is vandaag op onze website gepubliceerd. In dit beleidskader Wlz vindt u informatie voor het leveren van Wlz-zorg en wat zorgkantoren van zorgaanbieders verwachten bij het leveren van die zorg. Het beleidskader is een aanvulling op het landelijk inkoopkader .

30 september 2019

Belangrijke wijzigingen en aanvullingen

In dit document zijn thema’s opgenomen waarop meer toelichting nodig is op wet- en regelgeving. Daarnaast is een aantal thema’s geactualiseerd, zoals bijvoorbeeld de wijziging in de vergoeding van hulpmiddelen en roerende voorzieningen. De gedragslijn SGLGV/LVG, vervoer, vergoeding kosten opbaren en deeltijdverblijf, zijn nieuwe thema’s die aan het beleidskader zijn toegevoegd.

Lees meer in het beleidskader