Beleidskader contractering Wlz gepubliceerd

Het landelijk Beleidskader contractering Wlz is vandaag op onze website gepubliceerd. In dit beleidskader Wlz vindt u informatie voor het leveren van Wlz-zorg en wat zorgkantoren van zorgaanbieders verwachten bij het leveren van die zorg. Het beleidskader is een aanvulling op het landelijk inkoopkader.

30 september 2019

Belangrijke wijzigingen en aanvullingen

In dit document zijn thema’s opgenomen waarop meer toelichting nodig is op wet- en regelgeving. Daarnaast is een aantal thema’s geactualiseerd, zoals bijvoorbeeld de wijziging in de vergoeding van hulpmiddelen en roerende voorzieningen. De gedragslijn SGLGV/LVG, vervoer, vergoeding kosten opbaren en deeltijdverblijf, zijn nieuwe thema’s die aan het beleidskader zijn toegevoegd.

Lees meer in het beleidskader