Belangrijk nieuws van team iWlz

Team iWlz heeft een aantal belangrijke aandachtspunten voor u op een rij gezet.

31 maart 2022

Heeft u een toewijzing met de verkeerde leveringsvorm ontvangen?
Met een MUT12 Einde zorg inclusief een AAT kunt u de verkeerde leveringsvorm afsluiten en de juiste leveringsvorm aanvragen.

Mag u op 1% MPT een MAZ plaatsen?
Ja, ook voor 1% MPT geldt dat u binnen 5 werkdagen een MAZ of MUT dient te plaatsen. Het percentage wordt later aangepast als u hiervoor een AAT heeft ingediend.

Is een MEZ nodig als uw zorgtoewijzing al een einddatum heeft?
Nee, als de zorglevering eindigt op de einddatum van de zorgtoewijzing wordt er geen MEZ gestuurd.

Is een MUT nodig bij overlijden?
Nee, wij ontvangen automatisch bericht van het overlijden vanuit de gemeentelijke basisadministratie. Pas daarna ontvangt u van ons een intrekking van uw toewijzing.

Is er een nieuwe MAZ Verblijf nodig wanneer met of zonder behandeling wijzigt?
Nee, u hoeft geen nieuwe MAZ te sturen. Na aanvang zorg wordt van de declaraties afgeleid of er sprake is van Verblijf met of zonder behandeling.

Wilt u weten of cliënt een Wlz-indicatie heeft?
Gebruik de Vecozo Wlz Raadpleegfunctie of stuur een notitie naar ons.

Wat te doen als een cliënt definitief wordt opgenomen bij een instelling die overbruggingszorg levert?
De oorspronkelijke dossierhouder stuurt een MUT12 Einde zorg inclusief een AAT met verblijf regulier voor de nieuwe dossierhouder. Gebruik liever geen MUT21 om het verblijf regulier over te dragen, dat veroorzaakt foutcode 106 omdat dan verblijf regulier naast het verblijf overbrugging wordt toegekend aan de nieuwe dossierhouder.

Naar boven