Aanvraag voor vergoeding doorlopende kosten tandheelkundige zorg Wlz 2020

De NZa heeft de beleidsregel BR/REG-20158c vastgesteld zodat u - als dat van toepassing is - een beroep kunt doen op vergoeding van de doorlopende kosten tandheelkundige zorg in de Wlz, voor 2020.

1 juli 2021

Uw aanvraag voor vergoeding doorlopende kosten tandheelkundige zorg bij CZ zorgkantoor

Vanaf 1 juli 2021 kunt u de aanvraag voor vergoeding doorlopende kosten 2020 bij CZ zorgkantoor indienen. Doe dit voor 30 november 2021.

U kunt uw aanvraag per mail sturen. Na ontvangst van uw aanvraag bevestigen wij de ontvangst, voeren wij de noodzakelijke berekeningen uit en stemmen wij het berekende resultaat met u af.

Belangrijk: maak uw aanvraag op tijd bij ons kenbaar. Voor een aanvraag die later dan 30 november 2021 bij ons binnenkomt, garanderen wij niet dat deze vóór de deadline van 31 december 2021 bij NZa kan worden ingediend. De NZa neemt geen aanvragen in behandeling die te laat bij hen binnenkomen.

Hebt u al een beroep gedaan op een voorschot op de vergoeding doorlopende kosten?

Dan hoeft u bij ons geen aparte aanvraag meer in te dienen. Wij nemen u automatisch mee in de berekening van de vergoeding doorlopende kosten tandheelkundige zorg en stemmen het berekende resultaat met u af. Wij zorgen er voor dat de NZa de ondertekende aanvraag op tijd ontvangt.

Indienen van uw declaraties ten behoeve van de berekening

Voor een juiste berekening van de vergoeding is het noodzakelijk dat u uiterlijk 31 augustus 2021 alle mondzorgdeclaraties (inclusief correcties) over 2019 én 2020 heeft ingediend. Conform de beleidsregel (artikel 9) bevestigt u bij de ondertekening van de aanvraag richting de Nza dat u alle declaraties heeft ingediend. Eventueel later aangeleverde declaraties over 2019 en 2020 hebben gevolgen voor de uitkomst van een reeds vastgestelde berekening en (zullen) leiden tot aanpassing van de vergoeding.

Belangrijk: is er volgens u een specifieke c.q. afwijkende situatie van toepassing, zoals benoemd in de beleidsregel, onder stap 1 van Artikel 5? Neem dan - na indiening van uw aanvraag - contact op met ons per mail of telefoonnummer (088) 555 70 37.

Beschikking NZa

Als er overeenstemming is tussen u en CZ zorgkantoor over het bedrag van de vergoeding zal de tweezijdig ondertekende aanvraag door ons worden ingediend bij de NZa vóór 31 december 2021. Bij akkoord op de aanvraag geeft de NZa een tariefbeschikking af.

Uitbetaling vergoeding of terugvordering voorschot

Zodra wij van u de ondertekende aanvraag retour hebben ontvangen, maken wij een betaalverzoek of terugvordering aan. Het betaalverzoek versturen wij naar het CAK. Het CAK maakt dan, net als bij de reguliere declaraties, het bedrag over op uw rekeningnummer met de omschrijving 'Eindafrekening vergoeding doorlopende kosten mondzorg Wlz 2020'. In geval van een terugvordering ontvangt u van ons een bericht om het (teveel) uitgekeerde bedrag terug te storten op het rekeningnummer van het CAK.

Vragen?

Neem dan contact met ons op per mail of telefoonnummer: (088) 555 70 37.

Naar boven