Aandachtspunten rondom regeling Meerzorg

Levert u meerzorg? Of bent u van plan om meerzorg te gaan leveren? Dan vragen wij uw aandacht voor een aantal punten.

7 augustus 2020

Lever uw meerzorgplan op tijd aan en maak een afspraak voor de meerzorgdialoog

Als u meerzorg levert of van plan bent om te gaan leveren, dan dient u in een aantal situaties een meerzorgplan in. Ook is het belangrijk dat u de meerzorgdialoog voert. Lees meer over meerzorg

Wij vragen u kritisch te blijven kijken naar de hoogte van meerzorgaanvragen en de doelmatigheid van meerzorginzet

De regeling Meerzorg is bedoeld voor een kleine groep cliënten met hoog-complexe zorgvragen. Landelijk zien we het afgelopen jaar een grote toename van het aantal meerzorgaanvragen. Een eerste analyse van de declaraties bij zorgkantoren laat een forse stijging van tenminste 30% zien. Hierdoor staat de betaalbaarheid van de regeling Meerzorg onder druk.

We merken dat zorgaanbieders hogere bedragen aanvragen voor de individuele zorg en dat afbouw minder aan de orde is. Daarnaast wordt groepssmeerzorg op dit moment op grote schaal aangevraagd.

We willen de regeling Meerzorg graag blijven aanbieden voor de cliënten die het echt nodig hebben.  Daarover zijn landelijke zorgkantoren op dit moment in gesprek met zorgaanbieders, de VGN, de NZa en het CCE. Samen willen we tot duurzame en betaalbare oplossingen komen voor de meest complexe zorgvragen. Ook vragen wij aan u als zorgaanbieder om kritisch te blijven kijken naar de hoogte van de meerzorgaanvragen en de doelmatigheid van meerzorginzet.

Wist u dat er ook een mogelijkheid is om preventieve meerzorg in te zetten?

Dit gaat om een snelle en flexibele inzet van expertise en/of uitbreiding van de zorg voor een periode van 3 tot 6 maanden. Dit kan langdurige inzet van meerzorg voorkomen. Meer informatie hierover leest u in het Voorschrift Zorgtoewijzing.

Hebt u vragen over groepsmeerzorg?

Tot 1 september neemt u zoals u gewend bent, contact op met uw zorginkoper. Met ingang van 1 september verandert dit. Vanaf die datum kunt u met al uw vragen over zowel individuele meerzorg als groepsmeerzorg terecht bij onze medewerkers van afdeling Zorgadvies. Zij beoordelen vanaf 1 september alle meerzorgaanvragen. Dit is een verandering ten opzichte van vorig jaar. Toen werd de beoordeling van de groepsmeerzorgaanvragen behandeld door afdeling Zorginkoop.

Afdeling Zorgadvies bereikt u op werkdagen van 8:30 – 17:30 uur via telefoonnummer 088 555 71 10 of per e-mail.

Of lees meer informatie over meerzorg

Naar boven