Actuele informatie over het Coronavirus

Aan alle zorgaanbieders op wie cliënten en onze samenleving dagelijks mogen rekenen: bewondering en ongelooflijk veel dank voor uw enorme inzet!

Het Coronavirus legt een enorme druk op onze gezondheidszorg. Zorgorganisaties en zorgprofessionals zetten alle zeilen bij. We hebben grote bewondering voor de enorme inzet en flexibiliteit die zorgaanbieders laten zien in deze uitzonderlijke en impactvolle situatie. Ongelooflijk veel dank en waardering voor alle inspanningen die u dagelijks verricht om de zorg binnen de Wlz te kunnen blijven leveren en verdere verspreiding van het virus te beperken.

We doen ons uiterste best om u te ondersteunen. Op deze pagina leest meer over de maatregelen die wij en o.a. de overheid en branche-en beroepsorganisaties rondom de coronacrisis nemen (tot en met in ieder geval 6 april).

VWS, zorgverzekeraars, zorgkantoren en ROAZ werken intensief samen

Zorgverzekeraars en zorgkantoren willen zorgorganisaties en zorgprofessionals optimaal faciliteren in het belangrijke werk dat zij doen. We zijn daarom ook betrokken bij overleg en afstemming in de Regionale Overleggen Acute Zorgketen (ROAZ). Daar komen alle vragen samen met betrekking tot onder meer capaciteit, beschikbaarheid hulpmiddelen of faciliteiten en eventuele financiële knelpunten. Wij houden nauw contact met onder meer Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Rijksoverheid, toezichthouders en vertegenwoordigers van patiënten en zorgverleners.

Deze uitzonderlijke situatie vraagt om maatregelen en richtlijnen vanuit branche- en beroepsorganisaties, zorgverzekeraars en ook ons zorgkantoor. Hieronder leest u er meer over:

Bestuurders ontvingen een persoonlijk bericht van ons

Op 20 maart ontvingen bestuurders van zorgorganisaties binnen ons verzorgingsgebied per e-mail een persoonlijk bericht van ons. Zijn er binnen uw organisatie ontwikkelingen rondom het coronavirus? In dit bericht leest u onder andere wat onze zorginkopers in dat geval van uw organisatie willen weten en waarbij we u kunnen ondersteunen.

Lees het bericht

Maatregelen voor cliënten

Bij CZ zorgkantoor staan de gezondheid en veiligheid van onze cliënten en hun naasten, zorgaanbieders en onze medewerkers voorop. We volgen daarom de adviezen en richtlijnen van de regering en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit heeft gevolgen voor de manier waarop wij de komende tijd contact met uw en onze cliënten hebben:

We passen onze dienstverlening tijdelijk aan. Dit betekent dat geplande afspraken met cliënten (en zorgaanbieders) op al onze kantoren of bij cliënten thuis zijn geannuleerd.

Lees er meer over en bekijk de meest gestelde cliëntvragen

Maatregelen vanuit Zorgverzekeraars Nederland

Kijk op de speciale Corona-website van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Daar staat actuele informatie over wat zorgkantoren doen om cliënten en zorgaanbieders te helpen bij het krijgen en verlenen van veilige en tijdige zorg.

Hier zijn ook de tijdelijke beleidslijnen zorgkantoren voor zorgaanbieders van langdurige zorg gepubliceerd. Deze geven een antwoord op vragen die momenteel veel door zorgverleners en brancheverenigingen aan de zorgkantoren worden gesteld. De beleidslijnen worden voortdurend geactualiseerd met nieuwe vragen en antwoorden.

Maatregelen vanuit de NZa

De NZa heeft begrip voor het feit dat zorgaanbieders door de gevolgen van de coronacrisis niet altijd in staat zullen zijn om hun verantwoording (voor beschikbaarheidsbijdragen bijvoorbeeld) of hun nacalculatiegegevens (bijvoorbeeld ambulancezorg en langdurige zorg) binnen de termijnen in de betreffende beleidsregels aan te leveren bij de NZa.

Lees meer over de NZa-aanpassing in regelgeving (13 maart 2020)

Bekijk wat de bijgestelde NZa-verantwoordingsregels voor u betekenen

NZa draagt bij aan het oplossen van knelpunten in de langdurige zorg vanwege corona

Ervaart u knelpunten in de huidige regelgeving? Meld deze dan bij de NZa.

Maatregelen vanuit Landelijk Netwerk Acute Zorg (ROAZ)

Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus is er een grote behoefte ontstaan aan beschermingsmiddelen voor het verzorgen van (mogelijke) coronapatiënten. Om de situatie zo goed mogelijk te kunnen beheersen is er een landelijke aanpak vastgesteld.

Lees meer (17 maart 2020)

Waardevolle informatiebronnen

De ingrijpende maatregelen van de overheid hebben voor zorgprofessionals veel impact. Samen met branche- en beroepsorganisaties brengt de overheid daarom de mogelijke impact in kaart en wordt via verschillende kanalen informatie voor u beschikbaar gesteld:

  • Het is belangrijk dat adviezen en richtlijnen van Rijksoverheid, en het RIVM worden gevolgd.
  • De regionale GGD is in geval van besmetting het eerste aanspreekpunt voor zorgorganisaties.
  • De ROAZ gaan over de regionale capaciteit en eventuele opschaling van zorg.
  • Ook op de websites van Actiz, VGN en GGZNL vindt u de richtlijnen en aandachtspunten rondom het coronavirus.

We zijn er voor u

Zijn er op dit moment vanuit uw organisatie vragen naar aanleiding van de coronacrisis? Of hebt u hulp of advies nodig van onze medewerkers? We helpen u graag. Hieronder leest u met welke vragen u bij onze verschillende afdelingen terecht kunt:

Afdeling Zorgadvies

Onze afdeling Zorgadvies staat voor u klaar voor individuele casuïstiek.

Afdeling Declaraties (team M&D)

Bij vragen over het declaratieproces.

Hebt u vragen over declaratiemogelijkheden die betrekking hebben op de corona-uitbraak? Neem dan contact op met het meldpunt van de NZa.

Helpdesk iWlz

Bij vragen over onder andere Wlz-indicaties, foutcodes, reguliere toewijzingen en mutaties.

Afdeling Zorginkoop

Uw zorginkoper benadert u bij:

  • (acute) vragen rondom financiële continuïteit;
  • knelpunten in (landelijke) afspraken, die wij landelijk bespreken;
  • overige vragen aan het zorgkantoor.

Vraagstukken die spelen bij meerdere zorgaanbieders vragen om landelijke oplossingen. De individuele vraagstukken die overblijven, lossen we waar mogelijk op. Een goede oplossing vraagt tijd, daarvoor vragen wij uw begrip. Hebt u een dringende vraag? Neem dan contact met uw zorginkoper.

Bekijk de contactgegevens van onze afdelingen