Actuele informatie over het Coronavirus

Het Coronavirus legt een enorme druk op onze gezondheidszorg. Zorgorganisaties en zorgprofessionals zetten alle zeilen bij. We hebben grote bewondering voor de enorme inzet en flexibiliteit die u laat zien in deze uitzonderlijke en impactvolle situatie.

We doen ons uiterste best om u te ondersteunen. Op deze pagina leest meer over de maatregelen die wij en o.a. de overheid en branche-en beroepsorganisaties rondom de coronacrisis nemen.

VWS, zorgverzekeraars, zorgkantoren en ROAZ werken intensief samen

Zorgverzekeraars en zorgkantoren willen zorgorganisaties en zorgprofessionals optimaal faciliteren in het belangrijke werk dat zij doen. We zijn daarom ook betrokken bij overleg en afstemming in de Regionale Overleggen Acute Zorgketen (ROAZ). Daar komen alle vragen samen met betrekking tot onder meer capaciteit, beschikbaarheid hulpmiddelen of faciliteiten en eventuele financiële knelpunten. Wij houden nauw contact met onder meer Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Rijksoverheid, toezichthouders en vertegenwoordigers van patiënten en zorgverleners.

Deze uitzonderlijke situatie vraagt om maatregelen en richtlijnen vanuit branche- en beroepsorganisaties, zorgverzekeraars en ook ons zorgkantoor. Hieronder leest u er meer over:

Bestuurders ontvingen persoonlijke berichten van ons

Bestuurders van zorgorganisaties binnen ons verzorgingsgebied ontvingen van ons per e-mail persoonlijke berichten.

Lees het bericht en bekijk de aandachtspunten 

Lees het bericht

Maatregelen vanuit Zorgverzekeraars Nederland

Kijk op de speciale coronapagina van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Daar staat actuele informatie over wat zorgkantoren doen om cliënten en zorgaanbieders te helpen bij het krijgen en verlenen van veilige en tijdige zorg.

Hier is ook de Q&A Wet langdurige zorg te vinden. Deze geeft antwoorden op vragen die door zorgverleners en brancheverenigingen aan de zorgkantoren worden gesteld. De beleidslijnen worden voortdurend geactualiseerd met nieuwe vragen en antwoorden.

Beleidsregel NZa uitvoering steunmaatregelen zorgkantoren

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakte in overleg met brancheorganisaties, ZN en het Zorginstituut een beleidsregel voor zorgaanbieders in de langdurige zorg. Zorgkantoren compenseren zorgaanbieders in de langdurige zorg voor de extra kosten die zij maken en de inkomsten die zij mislopen als gevolg van het coronavirus. De NZa laat met de beleidsregel weten binnen welke kaders zorgkantoren deze steunmaatregelen kunnen uitvoeren.

Lees meer over de maatregelen en bekijk de beleidsregel (27 mei 2020)

Lees eerdere berichten over de beleidsregel (16 april 2020)

Bekijk ook de antwoorden op algemene en zorgspecifieke vragen op de NZa-coronapagina

Ervaart u knelpunten in de huidige regelgeving? Meld deze dan bij de NZa.

Tegemoetkoming voor wooninitiatieven in financiële nood

Kleinschalige wooninitiatieven die zorg leveren die wordt gefinancierd met een persoonsgebonden budget op basis van de Wlz en die tijdens de coronacrisis in ernstige financiële problemen zijn gekomen, kunnen een tegemoetkoming krijgen. Het gaat om wooninitiatieven waar de continuïteit van zorg van bewoners in het gedrang is gekomen vanwege langdurige leegstand door corona. De tegemoetkoming geldt enkel bij financiële problemen die ontstaan als bewoners van een wooninitiatief na het ingaan van de coronamaatregelen zijn overleden en er nog geen nieuwe bewoners zijn.

Lees er meer over in dit nieuwsbericht en bekijk de meest gestelde vragen en antwoorden.

We zijn er voor u

Zijn er op dit moment vanuit uw organisatie vragen naar aanleiding van de coronacrisis? Of hebt u hulp of advies nodig van onze medewerkers? We helpen u graag. Hieronder leest u met welke vragen u bij onze verschillende afdelingen terecht kunt:

Afdeling Zorgadvies

Onze afdeling Zorgadvies staat voor u klaar voor individuele casuïstiek.

Afdeling Declaraties (team M&D)

Bij vragen over het declaratieproces.

Helpdesk iWlz

Bij vragen over onder andere Wlz-indicaties, foutcodes, reguliere toewijzingen en mutaties.

Afdeling Zorginkoop

Uw zorginkoper benadert u bij:

  • (acute) vragen rondom financiële continuïteit;
  • knelpunten in (landelijke) afspraken, die wij landelijk bespreken;
  • overige vragen aan het zorgkantoor.

Vraagstukken die spelen bij meerdere zorgaanbieders vragen om landelijke oplossingen. De individuele vraagstukken die overblijven, lossen we waar mogelijk op. Een goede oplossing vraagt tijd, daarvoor vragen wij uw begrip. Hebt u een dringende vraag? Neem dan contact met uw zorginkoper.

Bekijk de contactgegevens van onze afdelingen

Naar boven