Komt u in aanmerking voor Meerzorg?

Hebt u meer zorg nodig dan dat op uw zorgprofiel staat? Dan komt u misschien in aanmerking voor ‘Meerzorg’. Dat werkt zó.

Welk zorgprofiel hebt u?

Hebt u een indicatie van het CIZ voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan staat op uw indicatiebesluit welk zorgprofiel (voorheen ZorgZwaartePakket) bij u past.

Uw zorgprofiel beschrijft welke zorg u nodig hebt en hoeveel zorg u krijgt. Verwachten het CIZ en CZ zorgkantoor dat u meer zorg nodig hebt dan gemiddeld, dan is er sprake van ‘Meerzorg’ (extra budget).

CIZ of CZ zorgkantoor?

Het CIZ beoordeelt of er sprake is van Meerzorg bij mensen die ademhalingsondersteuning nodig hebben of bij mensen met een verstandelijke beperking in combinatie met zware lichamelijke problemen. In alle andere gevallen beoordeelt CZ zorgkantoor of sprake is van Meerzorg.

Uiteindelijk bepaalt CZ zorgkantoor of u in aanmerking komt voor Meerzorg.

Meerzorg aanvragen bij CZ zorgkantoor

Hebt u meer zorg nodig dan past bij uw zorgprofiel? Dan kunt u bij CZ zorgkantoor extra budget aanvragen als u Wlz-zorg thuis of in een instelling krijgt.

Een aanvraag voor Meerzorg is mogelijk als:

  • Uw zorgvraag structureel hoger ligt dan de gemiddelde hoeveelheid zorg die past bij uw zorgprofiel.
  • De zorg niet (gedeeltelijk) overgenomen kan worden door bijvoorbeeld partner of familie.
  • U een indicatie hebt voor een van onderstaande zorgprofielen.

Zorgprofiel

ZZP 5 VG: Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging
ZZP 7 VG: (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
ZZP 8 VG: Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging
ZZP 5 LG: Wonen met begeleiding en intensieve verzorging
ZZP 6 LG: Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging
ZZP 7 LG: Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging
ZZP 3 ZG auditief: Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging
ZZP 5 ZG visueel: Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging
ZZP 7 VV: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met nadruk op begeleiding
ZZP 8 VV: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met nadruk op verzorging/verpleging

Meerzorg aanvragen

Het CIZ en CZ zorgkantoor kunnen niet van iedere cliënt signaleren of er sprake is van Meerzorg. Denkt u dat Meerzorg van toepassing is op uw situatie? Of staat op uw indicatie dat u in aanmerking komt voor Meerzorg? Bespreek het met uw zorgverlener of neem contact op met onze adviserend verpleegkundigen.

Afdeling Zorgadvies

We helpen u graag de juiste keuze te maken. Samen kijken we wat het beste bij uw wensen past. 

Naar boven