Zorg thuis voor mensen in de Regeling Wlz-indiceerbaren

Tijdens de overgang van de AWBZ naar de Wet langdurige zorg (Wlz) is geregeld dat een aantal groepen mensen voorlopig zorg krijgen die gebaseerd is op hun ‘oude’ AWBZ-indicatie. De overheid noemt deze mensen de ‘Wlz-indiceerbaren’.

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) heeft in 2016 de zorgvraag van de Wlz-indiceerbaren opnieuw beoordeeld. U hebt toen een nieuw indicatiebesluit ontvangen als het CIZ heeft beoordeeld dat uw zorgvraag binnen de Wlz valt. U hebt tot 1 januari 2020 recht op de zorg die u eind 2016 kreeg. Dit wordt ook wel de vangnetregeling genoemd. Verandert uw zorgvraag of hebt u meer zorg nodig? Bespreek de mogelijkheden dan met uw zorgaanbieder of neem contact op met onze afdeling Zorgadvies, telefoonnummer 088 555 71 10

Meer informatie

Kijk op de site Wlz-overgangsrecht.

Afdeling Zorgadvies

We helpen u graag de juiste keuze te maken. Samen kijken we wat het beste bij uw wensen past.